Hovedside > DEBATT > Kirsten E. L. Elgstøen: La det være konfirmantenes aksjon

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

Kirsten E. L. Elgstøen: La det være konfirmantenes aksjon

Det viktige må være å se hva som faktisk skjer, hvem som gjør en innsats, satse på dem og smitteeffekten av at en fremhever hva andre har gjort, skriver Kirsten E. L. Elgstøen.

Publisert: 28.5.2008

I forbindelse med mobiliseringen rundt Frihetsaksjonen vil jeg gjerne kommentere Hovedstyrets hovedpoeng om at altfor mye av de innsamlede pengene går med til drift av selve aksjonen. Hvis så er tilfelle, er aksjonen dårlig organisert ovenfra, penger brukes på unødvendige ting, og administrasjonen kan gjøres mye enklere og bedre. Dette stemmer med Statskonsults evalueringsrapport fra 2007, som har en rekke kommentarer om akkurat det. Poenget må være, som Kirsten Resaland sier i forrige innlegg, å bruke mindre penger enn en samler inn.
 
Hovedstyret er også veldig opptatt av at alle lokallagene må være med. Hvorfor det? Det er over 50% oppslutning! I hvilke andre foreninger og lag opplever man at halvparten av medlemmene slutter opp om et frivillig tiltak? Til sammenlikning var valgdeltagelsen i 2007 på 61,7%, det holder i massevis i et demokratisk samfunn.

Det viktige må være å se hva som faktisk skjer, hvem som gjør en innsats, satse på dem og smitteeffekten av at en fremhever hva andre har gjort. Det fremgår også tydelig av Statskonsults rapport at det positive engasjementet øker dess nærmere selve innsamlingsarbeidet en kommer, og altså er høyest hos konfirmantene. Det er ikke bare noe vi sier. Statskonsults første anbefaling er også å intensivere aksjonen og gjøre den til en viktigere sak for HEF
 
Siden Thalberg i et tidligere innlegg etterlyste konkrete forslag til hvordan en skal løse problemene for å kunne fortsette med FA, har jeg en liste her:
 
• Først og fremst å satse på færre ledd i administrasjons- og informasjonskjeden. La det være konfirmantenes aksjon - det er de som er mest opptatte av den! 

• Lag en sentral aksjonskomité av folk som har holdt på med aksjonen i praksis og vet hva som trengs. La denne komitéen få e-postadressene til alle kurslederne og sende informasjon direkte til dem, med kopi til lokallag og fylkeslag. 

• I de to største fylkeslagene, Oslo og Akershus, bør det være en egen komité. De har veldig mange konfirmantgrupper, og står for den desidert største andelen av det innsamlede beløpet. 

• Trykk opp plakater og brosjyrer som er tidløse, dvs. uten årstall, og la kurslederne fylle ut tid og sted for aksjonen i sin gruppe. Dropp girobrosjyrene, dem er det lite å hente på, eller la i det minste disse også være tidløse. Jeg selv har måttet kaste store mengder av disse fra de årene jeg har vært med, det er sløsing og ødeleggende for miljøet.

• Sørg for at materiellet er tilgjengelig allerede på kursledersamlingene, og at det er lett å bestille det.

• Dropp annonsering i avisene, det har bortimot null effekt, noe Statskonsult også påpeker. I 2006 ble det brukt 270 000 kr. bare til dette, bortkastede penger! 

• Bruk heller noen titalls tusen kroner på å sende frilansjournalister til prosjektområdene for å lage reportasjer som de selger inn til lokalavisene rundt om, like i forkant av aksjonsperioden. 

• Utvid denne til to eller flere uker for at det skal være lettere å få flest mulig med, og for at muligheten til å bli synlig i media blir større.. 

• Send konfirmantene selv opp i avisredaksjonene med brosjyrene, engasjementet og ansiktene sine, la dem fortelle hva de skal gjøre og hvorfor de vil være med på dette. Bombarder aviser, lokalradioer og lokal-TV med pressemeldinger (via e-mail!), tilby dem billetter til kick-off, konserter og andre evenementer, bruk Facebook og andre nettsteder. 

• Sett Frihetsaksjonen på forsiden av www.human.no!

• Bruk nettsidene, spesielt ressurssidene for kurslederne, mye mer aktivt. Dette er noe den sentrale aksjonskomiteen bør få ansvar for, jeg ser for meg at den består av relativt unge mennesker som er fortrolig med aktiv bruk av nettet. Hyppig oppdatering er viktig!

Hvis det er et stort poeng å få alle med, må man gjøre Frihetsaksjonen til en obligatorisk del av konfirmantkursene, basert på det pedagogiske opplegget som er laget for formålet, og som HEF nettopp har kjøpt inn til bruk for konfirmantgruppene!

Lag en intern konkurranse om hvilken gruppe som klarer å samle inn mest pr konfirmant, hvem som finner på den beste og morsomste måten å gjøre det på o.l. Fjortiser liker konkurranser!

Mange av disse forslagene er tilfeldigvis nokså like de forslagene Statskonsult kommer med i sin rapport, som jeg altså har lest etter at denne debatten hadde pågått en stund. Så det er ikke bare jeg som tenker slik.
 
 
Kirsten Elisabeth Lunde Elgstøen