Hovedside > DEBATT > Erik Davidsen: Om hijab, romslighet og toleranse

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

Erik Davidsen: Om hijab, romslighet og toleranse

Mitt inntrykk er at noen leter en ”fiende” for å legitimere sine egne holdninger og medlemskap i HEF. Jeg synes slikt bør være unødvendig.

Publisert: 1.4.2009

For meg er det et viktig prinsipp å forsøke å ha romslighet og toleranse for at andre mennesker ser annerledes på så mange ting. Debatten om hijab har vært interessant på mange måter, siden den har gitt oss mange aspekter av, og innsyn i, en type tankegang og argumentasjon som i tillegg burde kunne tas mer prinsipielt.

”Jeg har strevd med ikke å le av menneskers atferd, ikke å gråte over dem, ikke å hate dem, men å forstå dem”, Spinoza, Baruch (Filosof, 1632 – 1677).  

Hijab i seg selv er vel ikke så ”farlig” for de fleste, vil jeg tro, men for mange blir det galt at et slikt kvinneundertrykkende uttrykk innført av muslimske menn en gang i tiden, skal bli en del av norsk politiuniform. Politiet skal vel blant hjelpe til å beskytte folk mot undertrykkelse, om man tolker rollen litt langt? Mens for andre betyr ikke det så mye. Thorbjørn Jagland har et veldig interessant innspill i Aftenpostens nettutgave søndag 29. mars om ydmykelsens pris

Summen av det jeg har fått med meg så langt om denne, og andre lignende debatter i senere tid, er at det kanskje ikke er hijaben som er det grunnleggende problemet, men heller hva man legger i dette og ikke minst hvordan man tar debatten. En del muslimske norske kvinner opplever seg direkte ydmyket og fortvilet og viser én side av debatten om hijab, mens andre synes det er på tide å bli helt kvitt hijaben i Norge. Tidligere hadde vi svært få innslag av innvandrere i Norge fra muslimske land, mens vi europeere har vært særdeles aktive i deres hjemland over lang tid, bare les her:

Sitat fra danske Politiken (om en italiensk okkupasjon den gang) 3/5 1936:

”… Italia har ikke blott beseiret Abyssinien. Det har beseiret Folkeforbundet… Europa gikk fra seir til seir. De ”farvede” folk blev ikke blott gjort til politiske slaver, nei, de blev skånselsløst økonomisk utbyttet, og fremforalt blev de dag for dag gjennem år efter år tilføiet de blodigste ydmykelser.”

Bare for å nevne noe, og med referanse til Jaglands innlegg.

I en viss sammenheng med dette har jeg tidligere skrevet et innlegg i Fri Tanke papirutgaven vedrørende ”religionskritikken” som det er fokusert på i en del innlegg i Fri tanke, noe jeg fikk svar på nå i 1-2009-utgaven. Jeg aksepterer helt klart og er ikke overrasket over at det kan være litt vanskelig å forstå meg når jeg forsøker å mane til romslighet og toleranse i Human-Etisk Forbund (HEF). Jeg er heller ikke overrasket over at mitt syn kan oppfattes som om at man ikke skal kritisere mye av det som foregår innen religiøse sammenhenger. Det blir feil, men slik er det; man oppfatter ting så forskjellig.

Jeg opplever ikke at det verken er hijab, kristendommen eller islam som er ”problemet” vårt i disse sammenhenger, men at det kan bli et problem av at flere mennesker og at en sterk organisasjon som HEF ”maner til aksjoner” av diverse former, blant annet mot kristendommen og islam, etc. Noe på samme måte som en del muslimer har gjort en stund nå. Men, det blir ikke mer riktig av den grunn. Jeg registrerer også at motpolene mellom evolusjonsteorien (dels misforstått som darwinisme hos en del, men..) og den såkalte kreasjonismen har en relativ fremtredende plass i Fri tanke. Interessante ting, men det bør ikke gå for langt, etter min mening. Mitt inntrykk er at noen leter en ”fiende” for å legitimere sine egne holdninger og medlemskap i HEF. Jeg synes slikt bør være unødvendig.

Man skal jo selvfølgelig ha en saklig debatt om hva som er mindre heldig eller helt uakseptabelt innenfor diverse religioner, kreasjonisme etc, noe som absolutt er på sin plass! Men må religionskritikken være så ”aksjonspreget” og bredt innrettet mot ”alle” kristne og muslimer? 

Etter min mening har vi i Vesten i veldig lang tid vært lite åpne og lydhøre for andre kulturer. Vi skal på en eller annen måte ”frelse” andre; til kristendom, demokrati, eller hva det skal være. Nå må vi snart lære og komme forbi blant annet dette at vi skal ”gå til kamp mot kristendommen og islam”, etc. Det er klart det er mye galt innenfor religioner, derfor har jeg også meldt meg inn i HEF. Men, jeg hadde forventet mer romslighet og toleranse. Det er etter min mening viktig å være tydelig på og avvise handlinger som enkelte ”skjuler” under påstanden av at det et religiøst kulturuttrykk, men med falske flagg. Egentlig er det ofte kontrollregimer overfor andre mennesker som blir utøvet etc.

I Nederland har de i lengre tid forsøkt å være helt tydelige på hvordan de ønsker å ha det der, og å fortelle og informere potensielle innvandrere om hva de må forvente å møte om de velger å komme dit. England har begynt å se på noe lignende. Her kan man i Norge ha noe å lære. På den annen side, mennesker fra andre kulturer trenger litt tid på å endre seg. Det gjør vi alle. Selv for meg som har flyttet til et annet land innenfor Europa, har det vært mange ting jeg har måttet forholde meg til og finne ut av. 

Muligens er det mange tause medlemmer av HEF som er av noenlunde samme mening som meg også? Hva vet jeg.

Eirik Davidsen,
Belgia