Hovedside > DEBATT > Ola Bjåland: Hijab, privatskoler og sentrale ytringer

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

Ola Bjåland: Hijab, privatskoler og sentrale ytringer

 
– Vi er fremdeles en demokratisk oppbygd organisasjon og selvfølgelig burde disse sakene vært behandlet i styret, skriver Ola Bjåland.

Publisert: 5.3.2009

Debatten om privatskoler er igjen i media, etter at FrP sa nei til å godkjenne en muslimsk privatskole.  I utgangspunktet skal det selvfølgelig ikke være forskjellsbehandling mht. de ulike religionenes rett til å opprette privatskoler, men jeg ønsker ikke noen religiøse privatskoler i det hele tatt. Alle kan starte særskoler, privatskoler og de kan da dyrke alle sine særinteresser der, men dette bør skje uten noen former for offentlig støtte.  Den norske skolen skal og bør være både livssynsnøytral, inkluderende og selvfølgelig en skole for alle.

Skolen skal være en plass hvor man kan møte nye mennesker, helt uavhengig av religion og kulturell bakgrunn.  Da vil barna, gjennom klassekameratene, få innblikk i både andre kulturer, religioner, det norske samfunn osv. og disse impulsene vil da selvfølgelig være med på å forme elevene.  Tanken bak en livssynsnøytral skole /enhetskolen er at den skal fremme bl.a. både selvstendighet, religionsfrihet og toleranse.

Først hadde vi hijab-diskusjonen og nå kommer denne saken angående muslimske skoler/ privatskoler opp igjen.  Det er flott, men ennå en gang får vi aktualisert problemet med hvem som skal utale seg på vegne av organisasjonen og samtidig sette dagsorden.  Alle kan selvfølgelig uttale seg om sine egne meninger, men det bør da poengteres at det er nettopp det ytringene er og ikke noe annet!

Organisasjonen er ikke tjent med å ha noen aktører som opptrer i det offentlige rom og legger enkeltsaker fram som om personlige meninger er det samme som forbundets offisielle, og dette gjøres gang på gang uten at det har vært noen som helst diskusjon i organisasjonen i forkant.

Kristin Mile sier at når hun går offentlig ut i en sak, er det ikke som privatperson, men som generalsekretær i Human-Etisk forbund og at dette synet da er forbundets offisielle syn i saken. Tiltross for at det gjennom hijab-diskusjonen blir kjent at de fleste medlemmene er uenige i dette så forfekter hun sitt opprinnelige standpunkt bl.a. så blir det  at femten av fylkeslederne i Human-Etisk Forbund nå sier at de synes det fortsatt bør være forbudt å bære hijab og andre religiøse hodeplagg til politiuniformen ganske enkelt ”forkastet”.

Mile sier også at hun ikke har inntrykk av at saken er kontroversiell internt i forbundet, men diskusjonen omkring dette oppfattes kanskje litt annerledes av oss ute i distriktet.  Det har også vært flere som gjennom sine innlegg har etterspurt svar eller kommentarer på en del av disse sakene tidligere gjennom Fri Tankes debattsider, men responsen har vært heller dårlig.

Line Harsheim stiller også noen viktige spørmål mht. til hvilke saker vi som organisasjon skal fronte  og spør da om  Hijab i politiet og muslimske privatskoler skal være kampsaker for HEF?  Vi skulle gjerne jobbet litt mer bl.a. for å få vekk alle privatskolene og samtidig arbeidet for en enhetskole, som innholdsmessig kunne være et godt alternativ og fungere for alle? 

Mile sier også at hun tror det er flere som har meldt seg ut på grunn av hennes skepsis til Snåsamannen, enn på grunn av hijab-saken.  Dette blir for meg litt unødvendig flåsete, men heldigvis vil hun presisere at saken ikke er styrebehandlet, og at et styrevedtak i saken selvsagt vil veie tyngre som "forbundets mening" enn meningsytringer fra hennes side. 

Hallo! Vi er fremdeles en demokratisk oppbygd organisasjon og selvfølgelig burde disse sakene vært behandlet i styret, etter alle de innspillene som har kommet fra både enkeltpersoner, fylkes- og lokallag, men det ”glipper” kanskje ikke like mye neste gang?

Ola Bjåland