Hovedside > DEBATT > Olav Boye: Forsvar for religiøse dogmer på HEF-møte

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

Olav Boye: Forsvar for religiøse dogmer på HEF-møte

Hvor er HEFs profil og strategi for en framtid uten religiøs undertrykkelse og meningsterror?

Publisert: 25.8.2009

Jeg var tilstede på Human-Etisk Forbunds møte med stortingskandidatene i Drammen 23. august. Det var en pinlig forstilling på flere måter.
 
Møtelederen, Jens Brun-Pedersen, bekreftet at Human-Etisk Forbund (HEF) mener det er en vesentlig oppgave å vise respekt for religiøse myter, løgner og svindel. HEF er ikke anti-religiøse, ble det hevdet. Ser HEF på seg sjøl som en sidestilt sekt med andre religiøse sekter? En fikk i hvert fall det inntrykket fordi en hørte syting hele tiden om at HEF ikke ble tatt på alvor. Hvorfor skal en ta HEF på alvor når forbundet ikke har et klart syn på religiøs svada og meningsterror?
 
En forholdvis ny undersøkelse om religiøsitet i Europa viser at i Norge er det bare 20 prosent som mener de er religiøse. Det gjelder alle religioner totalt. Det betyr at i vårt land er det 80 prosent, den store majoriteten, som anser seg som ikke-religiøse.

Det burde være en utfordring for HEF, men først må de rydde opp i eget hus.
 
I våre dager har vi enorme kunnskaper om at religionene er svindel og tull. Det er like tåplig å hevde at Gud skapte jorden og alt liv, som det er å hevde at jorda er flat. Egentlig er alle religiøse dogmer knust av våre faktiske kunnskaper i dagens samfunn.

På debattmøte ble det gjort et stort poeng fra alle kandidatene og møtelederen fra HEF, at vi alle må vise respekt for hverandres religiøse holdninger og handlinger. Da er det grunn til å spørre om en skal vise respekt for folk som ikke tåler ulike seksuelle legninger, som dreper hverandre på grunn av ulike religiøse dogmer og gjennomfører ulike former for diskriminering og straffeforfølgelse av anderledes tenkende.
 
Alle de syv voksne representantene fra de politiske partiene, fra SV til Krf, leflet med kristendommen og forsvarte dens plass i formålsparagrafen til den norske grunnloven. Det gjelder også for et nytt, såkalt grunnlovskompromiss for framtiden. Snakk om moderne mennensker som skal styre landet vårt. En kan spørre om de ikke har fått med seg at vitenskaplig kunnskap knuser de religiøse dogmene som ble skapt for mer enn 2000 år siden.

Det er vel slik i valgkamper at alle samler seg om det samme standpunktet for ikke å skille seg ut. Det var i hvert fall meget pinlig å se at av syv voksne mennesker som var tilstede, var det ingen som tok et oppgjør med religionene. Religioner er i strid med moderne menneskerettigheter.
 
Nei til respekt for religiøs dogmer og undertrykkelse. Det gjelder alle religioner. Hvor er HEFs profil og strategi for en framtid uten religiøs undertrykkelse og meningsterror?
 
Olav Boye, Drammen

Les Jens Brun-Pedersens svar (26.8.2009)
Les Ronnie Johansons innlegg (28.8.2009)