Hovedside > DEBATT > 2010 > Levi Fragell: God ferie, Morten Horn!

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

Levi Fragell: God ferie, Morten Horn!

 
– Det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fremskritt for sitt fag og yrke, skriver Levi Fragell.

Publisert: 27.5.2010

Overlege Morten Horn har avsluttet sin debatt om dødshjelp med Ole Peder Kjeldstadli, leder av Foreningen Retten til en verdig død. Siden jeg selv også har ført debatter med Horn i dagspresse, TV og på Fritanke.no, vil jeg gjerne for min del også skyte inn en avskjedsreplikk før Horn tar sin velfortjente sommerferie.

Jeg synes Horn har vært en redelig og kvalifisert diskusjonspartner, hvilket dessverre ikke kan sies om alle – med ulike agendaer – som har ytret seg om temaet. Også i sitt siste innlegg stiller Horn viktige spørsmål: Hvordan skal man velge ut hvem som skal få dødshjelp? Hvis autonomi skal være et hovedargument, bør ikke da alle som ønsker det få hjelpen? Hvordan vil det virke inn på hjelperen? Det er nok riktig at disse hensyn er blitt svakere fokusert enn f. eks. kriterier som ”uutholdelig lidelse” og andre forhold som tillegges vekt både i debatten og hos lovgiverne.

Fordi det i denne sak gjelder mange hensyn, også til legen og helsevesenet, ventet Foreningen Retten til en verdig død (Tidligere Landsforeningen Mitt Livstestament) i ca. 20 år før foreningen tok et klart standpunkt for selvbestemt (volontær) aktiv dødshjelp. Foreningen ville studere alle tilgjengelige kilder, lovforarbeider, medisinsk-etiske utredninger, rapporter osv. før man følte seg på trygg grunn. I dag levner det tilgjengelige materialet ikke tvil om at vi valgte rett, og vi opplever nå at vår mest kjente motpart i debatten –  professor  Peter F. Hjort – også er kommet til at det i noen tilfelle må være riktig å gi dødshjelp.

Morten Horn er selv så fordomsfri og redelig at han konkluderer med at ”aktiv dødshjelp kanskje kunne være ønskelig for enkeltpasienter”, selv om han ikke tror at en lovbasert praksis kan bli ”forsvarlig og rettferdig”. 

Jeg er kommet til den motsatte standpunkt, nemlig at nettopp disse ”enkeltpasienter” og deres medisinske hjelpere må trygges ved lov, innsyn og kontroll. Den vilkårlighet som har rådd grunnen i de fleste land, hvor leger etter beste skjønn har gitt aktiv dødshjelp i hemmelighet, representerer ingen verdig medisinsk tradisjon. Og det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fremskritt for sitt fag og yrke.

Levi Fragell