Hovedside > DEBATT > 2010

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

2010

Rune Vik-Hansen: Hva er metafysikk?

I dette innlegget forklarer Rune Vik-Hansen hvordan metafysikk forstås filosofisk. (15.12.2010)

Les mer


Ole P. Lien: Tro uten følelser er troløshet, i dobbel forstand

Religion: – Tro handler således ikke egentlig om meningen med livet, men om å leve i de gode følelsene av fellesskap og om fjerning av usikkerhet. Enhver ønsker å leve salig i sin tro. Alt som forstyrrer og gjør vanskelig disse basisfølelsene, skaper frykt og nedstemthet, og i verste fall sterke, ukontrollerbare hatreaksjoner. (15.12.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Al-Kubaisi fortjener vår støtte

Ronnie Johanson mener Walid al-Kubaisi fortjener full støtte, og slår fast at Sindre Bangstad kommer med vanvittige anklager. (3.12.2010)

Les mer


Iver Dreiås: HEF's Giordano Bruno

Jeg vil takke for ditt engasjement, og uttrykke beundring for ditt mot og din raushet, skriver Iver Dreiås til Sara Azme Rasmussen. (16.11.2010)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: En sen beklagelse til HEF

– Jeg trampet på viktige organisatoriske prinsipper under det året jeg satt i hovedstyret. Det beklager jeg, skriver tidligere HEF-styremedlem Sara Azmeh Rasmussen. Beklagelsen gjelder imidlertid ikke innholdet i kritikken hun fremmet. (28.10.2010)

Les mer


Bente Sandvig: Svar til Hadia Tajik

Motivene for å holde sitt barn borte fra skolegudstjenester behøver slett ikke å være forakt for religion eller frykt. Det bekymrer meg at en sentral politiker ikke ser det, skriver Bente Sandvig i et svar til Hadia Tajik. (26.10.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Svar til Roger Christensen

– Men jeg mener fremdeles at jeg har mer rett enn det Christensen har, skriver Didrik Søderlind. (26.10.2010)

Les mer


Roger Christensen: Klisjeer om Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: – Grumsete holdninger finnes, det er ikke bare en «reaksjon» mot problemer knyttet innvandrere eller bestemte folkegrupper. (18.10.2010)

Les mer


Ola Bjåland: Tilhørighetsordningen

Ola Bjåland er skuffet over at HEF ikke foreslår å fjerne tilhørigordningen i høringsuttalelsen til den nye kirkeloven. (5.10.2010)

Les mer


Lars Gule: La oss avstå fra bokbrenning

Humanistmanifestbrenning: Humanismen var og er et levende motargument mot bokbrenning. La oss avstå fra å bruke antihumanismens maktspråk. Selv om det er aldri så ironisk og selvironisk ment. (13.9.2010)

Les mer


Robin Tande: Åndeligheten som manglet livets rett

- Det kunne være av interesse å få vite om Fastvolds åndelighet er noe som er uavhengig av biologi. Og i så tilfelle, på hvilken måte skiller den seg fra den religiøse åndeligheten? spør Robin Tande. (9.9.2010)

Les mer


Pål Ketil Botvar: Legger vekt på sekulariseringsperspektivet

Religion i Norge: Boka er tydelig på at vi i materialet finner støtte for teorien om at sentrale moderniseringsprosesser knyttet til urbanisering, høy deltakelse i arbeidslivet og økende utdanningsnivå peker i retning av svekket religiøsitet i befolkningen, skriver Pål Ketil Botvar i et svar på Even Grans kritikk. (6.9.2010)

Les mer


Torgrim T. Storvik: Søderlind klipper og klipper

Rasespørsmålet: – Didrik Søderlind minner meg om kjerringa i eventyret som nektet å forholde seg til virkeligheten og saklige argumenter, skriver Torgrim T. Storvik (1.9.2010)

Les mer


Ole Jørgen Anfindsen: Ytringsfrihet versus taktikk

Rasespørsmålet: Uenigheten mellom Søderlind og meg når det gjelder Duke og Griffin handler altså ikke primært om at vi har ulik oppfatning av hva de står for, men om at vi har ulik oppfatning av hvor demokratiske samfunn bør trekke grensene for ytringsfrihet, skriver Ole Jørgen Anfindsen (31.8.2010).

Les mer


Lars Gule: – Verken HEF eller jeg er blåøyde

– Det er mulig å søke kontakt og samarbeid på et prinsipielt-pragmatisk grunnlag, uten å omfavne de organisasjoner og grupper man har kontakt med, skriver Lars Gule. (23.8.2010)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Svar til Lars Gule

Jeg er enig i at alle organisasjoner i prinsippet kan ses som potensielt voldelige, men noen organisasjoner etterlater seg åpenbare bevis på at de har voldelige bånd, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (23.8.2010)

Les mer


Lars Gule: Svar til Bucher og Hoff Mikkelsen

– Det er ingen grunn til å tro at Islamsk Råd Norge skal bli en voldelig, islamistisk organisasjon, skriver Lars Gule. (23.8.2010)

Les mer


Henrik Bucher: Dødsstraff er vel mer skammelig?

"Det er reaksjonært, menneskefiendtlig og skammelig at kirken har denne holdningen overfor homofile", uttalte Lars Gule i 2005. Dødsstraff er vel mer skammelig?, spør Henrik Bucher. (20.8.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Et siste svar til Anfindsen

Anfindsens støttespillere bør spørre seg om de vil sette sin lit til en samfunnsanalytiker som ikke klarer å kjenne igjen opplagte konspirasjonsteorier, skriver Didrik Søderlind. (20.8.2010)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Dobbeltstandard

– Dersom Kristin Mile er enig med meg i at all vold er like ille, noe jeg sterkt går ut ifra at hun er, må hun også erkjenne at samarbeid med potensielt voldelige organisasjoner er uakseptabelt. Religion er ingen unnskyldning, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (18.8.2010)

Les mer


Lars Gule: Samarbeid bidrar til å holde islamismen i sjakk

– Ved å gi IRN en betydelig grad av legitimitet, blant annet ved å samarbeide med dem, kan faktisk HEF være med på å holde islamismen i sjakk i Norge, skriver Lars Gule i et svar til Gøran Hoff-Mikkelsen. (18.8.2010)

Les mer


Kristin Mile: HEF beklager ikke

Samarbeidet i STL innebærer ikke at man ukritisk støtter hverandres saker, men det innebærer et felles engasjement for og synliggjøring av livssynspolitiske spørsmål vi er enige om, skriver generalsekretær i HEF, Kristin Mile, i et svar til Gøran Hoff Mikkelsen. (18.8.2010)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Når skal Human-Etisk Forbund beklage?

Akkurat som Ole Jørgen Anfindsen har beklaget lenken til National Vanguard, bør Human-Etisk Forbund føle skam og ubehag over deres samarbeid med Islamsk Råd Norge, skriver Gøran Hoff Mikkelsen (16.8.2010)

Les mer


Harald Fagerhus: Omskjæring i strid med religionsfriheten

Omskjæring: I de ulike debattene som har vært om omskjæring har barnets rett til religionsfrihet i liten grad blitt berørt, skriver Harald Fagerhus. (12.8.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Uetisk og unødvendig skjæring i underliv

Det å skjære vekk litt av kjønnsorganet til små barn gir en nyttig presisering av hva som omfattes av begrepet ”å oppdra barna i sin tro”, mener Ronnie Johanson. (11.8.2010)

Les mer


Jan G. Langfeldt: En tvilende biskop

Biskop Helga Haugland Byfuglien beskylder alternativbevegelsen for religiøs konstruktivisme, men gjør seg selv skyldig i det samme, mener Jan G. Langfeldt. (10.8.2010)

Les mer


Ole Jørgen Anfindsen: Det åpne samfunns fiender

Ole Jørgen Anfindsen slår i dette innlegget tilbake mot Didrik Søderlinds utsagn om at han ikke bør inviteres inn debatten om innvandring og menneskelig artsmangfold. (10.8.2010)

Les mer


Torgrim T. Storvik: Didrik Søderlind og rasespørsmålet

– Jeg har med interesse og stigende forundring, forbauselse, forvirring og til slutt fortvilelse lest Didrik Søderlinds utlegninger vedrørende rasespørsmålet og hans svar til Ole Jørgen Anfindsen, skriver Torgrim T. Storvik. (10.8.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Ikke alle saker er kampsaker

Flagget: – En del kristne prøver å gjenreise korsflagget som et slikt symbol. Skal så vi andre hjelpe dem med det? (22.6.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Vil fortsatt ikke invitere Anfindsen inn i debatten

Rasespørsmålet: – Anfindsen mangler noen sperrer jeg synes man bør ha. Jeg er nå en gang sånn at jeg ikke savner gamle Ku Klux Klan-ledere i diskusjonen om raseforskjeller eller fascister i diskusjonen om innvandring. (22.6.2010)

Les mer


Harald Fagerhus: Symboler er viktige i idékampen

Flagget: – Symboler er viktige i idékampen, om vi liker det eller ikke. (18.6.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Kristenkors eller rent og rødt?

Den som vil fjerne ethvert spor fra dengang vi var et kristent land, vil lett bli sett på som ekstremist. Dermed får han mindre gjennomslag til å motarbeide religionenes makt og overgrep, skriver Ronnie Johansson. (16.6.2010)

Les mer


Ole Jørgen Anfindsen: American Renaissance med mer

Rasespørsmålet: – En innvandrings- og integreringspolitikk som fører oss i retning av sivilisatorisk sammenbrudd, kan ikke forsvares. (15.6.2010)

Les mer


Harald Fagerhus: Det norske flagget er et religiøst symbol

Flagget: – Å påstå at "det blir helt meningsløst å se på korset i flagget som et religiøst symbol i dag", faller på sin egen urimelighet. (14.6.2010)

Les mer


Øystein Elgarøy: Atomer – visst finnes de!

– Utsagnene til Arne Nicolaisen er ukontroversielle, noe alle som har interesse av denne lille debatten vet. Men en slik bruk av ordet "bevis" er meningsløs, mener Øystein Elgarøy. (10.6.2010)

Les mer


Arne Nicolaisen: Atomene og den frie tanke

Cand.real. Arne Nicolaisen har skrevet de omstridte setningene om atomlæren i Steinerskolens 2004-læreplan. Her forsvarer han formuleringene og beklager at de er tatt ut. (9.6.2010)

Les mer


Arne Maus: Jord, luft, ild og vann – sluttreplikk om en ikkevitenskaplig verdensmodell

Steinerskolen: – Det er for meg uforståelig at man på Steinerskolen fortsatt nytter seg av en forklaringsmodell som man selv beskriver som ikke helt vitenskaplig. (8.6.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Anfindsen mangler sperrer – og god sitatskikk

Rasespørsmålet: – Jeg har nå en vesentlig dårligere oppfatning av [Ole Jørgen Anfindsen] enn jeg hadde da jeg skrev min kommentar om rasespørsmålet. (7.6.2010)

Les mer


Arne Øgaard: De fire elementer er ikke et alternativ til atommodellen

Steinerskolen: – Poenget er at man i ungdomsskolen i stor grad forholder seg til det barn og unge kan sanse. Etter hvert som de blir eldre går vi så dypere inn på hvordan mennesket har dannet seg teorier om materiens natur. (4.6.2010)

Les mer


Godi Keller: Ikke formidling av ideologi, men pedagogikk

Steinerskolen: – Der er vel heller beklagelig at den offentlige skoles pedagogikk aldri blir stilt til ansvar for det faktum at de produserer altfor mange avhoppere i disse fag, enn at man skal tilskrive oss manipulative hensikter ingen skjønner målet med. (4.6.2010)

Les mer


Arne Maus: Steinerskolens naturfagundervisning ikke helt vitenskaplig

Steinerskolen: – Det synes for meg som man i hele barne- og mesteparten av ungdomsskolen underviser en bestemt og klart uvitenskaplig modell om de fire elementer, og at det er først i videregående skole at man bruker en vitenskaplig modell. (3.6.2010)

Les mer


Svein Bøhn: Steinerskolens naturfagsundervisning uvitenskapelig?

Steinerskolen: – Dersom elevene straks møter ferdig utviklede modeller, vil nysgjerrighet og forskertrang forsvinne. Dette elementet i vår skoleplan er vi særlig stolte av. (2.6.2010)

Les mer


Ole Jørgen Anfindsen: Rasespørsmålet

Rasespørsmålet: – Dersom samfunnets sammenhengs- og bærekraft er avhengig av at vi tillegger rase betydning, da bør vi gjøre det. (2.6.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Jeg vil oppklare noen misforståelser

Aktiv dødshjelp: Jeg vil benytte anledningen til å takke Morten Horn for hans engasjement i debatten om dødshjelp. Men jeg vil også få oppklare et par misforståelser. (27.5.2010)

Les mer


Levi Fragell: God ferie, Morten Horn!

Aktiv dødshjelp: – Det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fremskritt for sitt fag og yrke, skriver Levi Fragell. (27.5.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Kristne for voluntær eutanasi

Aktiv dødshjelp: Også kristne kan være tilhengere av eutanasi, forteller Ole Peder Kjeldstadli. (26.5.2010)

Les mer


Morten Horn: Avsluttende svar til Kjeldstadli

Aktiv dødshjelp: – Skal vi ta debatten om aktiv dødshjelp på alvor må vi ta for oss hele problemkomplekset. For min egen del fører det til en konklusjon om at aktiv dødshjelp kanskje kunne være ønskelig for enkeltpasienter, men det lar seg ikke innføre som en lovbasert rettighet på en forsvarlig og rettferdig måte. (26.5.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Vilkårlighet om liv og død i helse-Norge

Aktiv dødshjelp: Jeg er forkjemper for at redelighet skal være rettesnor for våre etiske handlinger. Hvorfor må jeg kanskje forlate livet som medskyldig i et ulovlig og nedverdigende komplott? spør Ole Peder Kjeldstadli. (25.5.2010)

Les mer


Torgrim T. Storvik: Å løpe for fort uten sperrer

Rasespørsmålet: – Det er politikkens vesen å fatte normative vedtak i henhold til den virkeligheten man lever i, også på grunnlag av biologiske forskjeller. Det gjøres hele tiden. Ofte er disse vedtakene tiljublet av HEF. (25.5.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Hva er så forferdelig ved å dø?

Aktiv dødshjelp: Legene trenger en offentlig debatt om legeassistert suicid og de problemene som gjør seg gjeldende i den palliative medisinen, skriver Ole Peder Kjeldstadli i nok et svar til Morten Horn. (25.5.2010)

Les mer