Hovedside > DEBATT

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

DEBATT

 
Send leserbrev og debattinnlegg til fri.tanke@human.no. (Gi beskjed om innlegget er ment for nett-debatten eller Fri tankes papirutgave (4 utgaver i året).

Neste frist for leserinnlegg til papirutgaven av Fri tanke er 1. mai. Innleggene til papirutgaven bør begrense seg til maks 3000 tegn inkl mellomrom eller 500 ord.  


Harald Fagerhus: Vi trenger en religiøs lavalder!

Religion og barn: Jeg blir mer og mer overbevist om at vi trenger en religiøs lavalder. Dette innebærer at foreldre eller foresatte ikke skal kunne melde barnet inn i trossamfunn. (10.2.2011)

Les mer


Martin Knutsen: Frie v.s gode valg?

Hijab: Om Helene Lindqvist personlig får dårlig selvfølelse av å se "ærbare" kvinner i fellesrommet, sier dette mer om Lindqvists usikkerheter enn det gjør om noen intensjon fra hijab-bærernes side. (10.2.2011)

Les mer


Morten Horn: Myter om helse – og skepsis

– Selv om det er nyttig å tenke åpent og kritisk om hvordan vi bruker helsekronene våre, blir dette for enkelt. Tjomlid er tydeligvis inspirert av skeptikerkonferansen Kritisk Masse. Da er det rart at han forholder seg så ukritisk til mange seiglivede myter om helse og helsevesen. (14.1.2011)

Les mer


Rune Vik-Hansen: Hva er metafysikk?

I dette innlegget forklarer Rune Vik-Hansen hvordan metafysikk forstås filosofisk. (15.12.2010)

Les mer


Ole P. Lien: Tro uten følelser er troløshet, i dobbel forstand

Religion: – Tro handler således ikke egentlig om meningen med livet, men om å leve i de gode følelsene av fellesskap og om fjerning av usikkerhet. Enhver ønsker å leve salig i sin tro. Alt som forstyrrer og gjør vanskelig disse basisfølelsene, skaper frykt og nedstemthet, og i verste fall sterke, ukontrollerbare hatreaksjoner. (15.12.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Al-Kubaisi fortjener vår støtte

Ronnie Johanson mener Walid al-Kubaisi fortjener full støtte, og slår fast at Sindre Bangstad kommer med vanvittige anklager. (3.12.2010)

Les mer


Iver Dreiås: HEF's Giordano Bruno

Jeg vil takke for ditt engasjement, og uttrykke beundring for ditt mot og din raushet, skriver Iver Dreiås til Sara Azme Rasmussen. (16.11.2010)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: En sen beklagelse til HEF

– Jeg trampet på viktige organisatoriske prinsipper under det året jeg satt i hovedstyret. Det beklager jeg, skriver tidligere HEF-styremedlem Sara Azmeh Rasmussen. Beklagelsen gjelder imidlertid ikke innholdet i kritikken hun fremmet. (28.10.2010)

Les mer


Bente Sandvig: Svar til Hadia Tajik

Motivene for å holde sitt barn borte fra skolegudstjenester behøver slett ikke å være forakt for religion eller frykt. Det bekymrer meg at en sentral politiker ikke ser det, skriver Bente Sandvig i et svar til Hadia Tajik. (26.10.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Svar til Roger Christensen

– Men jeg mener fremdeles at jeg har mer rett enn det Christensen har, skriver Didrik Søderlind. (26.10.2010)

Les mer


Roger Christensen: Klisjeer om Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna: – Grumsete holdninger finnes, det er ikke bare en «reaksjon» mot problemer knyttet innvandrere eller bestemte folkegrupper. (18.10.2010)

Les mer


Ola Bjåland: Tilhørighetsordningen

Ola Bjåland er skuffet over at HEF ikke foreslår å fjerne tilhørigordningen i høringsuttalelsen til den nye kirkeloven. (5.10.2010)

Les mer


Lars Gule: La oss avstå fra bokbrenning

Humanistmanifestbrenning: Humanismen var og er et levende motargument mot bokbrenning. La oss avstå fra å bruke antihumanismens maktspråk. Selv om det er aldri så ironisk og selvironisk ment. (13.9.2010)

Les mer


Robin Tande: Åndeligheten som manglet livets rett

- Det kunne være av interesse å få vite om Fastvolds åndelighet er noe som er uavhengig av biologi. Og i så tilfelle, på hvilken måte skiller den seg fra den religiøse åndeligheten? spør Robin Tande. (9.9.2010)

Les mer


Pål Ketil Botvar: Legger vekt på sekulariseringsperspektivet

Religion i Norge: Boka er tydelig på at vi i materialet finner støtte for teorien om at sentrale moderniseringsprosesser knyttet til urbanisering, høy deltakelse i arbeidslivet og økende utdanningsnivå peker i retning av svekket religiøsitet i befolkningen, skriver Pål Ketil Botvar i et svar på Even Grans kritikk. (6.9.2010)

Les mer


Torgrim T. Storvik: Søderlind klipper og klipper

Rasespørsmålet: – Didrik Søderlind minner meg om kjerringa i eventyret som nektet å forholde seg til virkeligheten og saklige argumenter, skriver Torgrim T. Storvik (1.9.2010)

Les mer


Ole Jørgen Anfindsen: Ytringsfrihet versus taktikk

Rasespørsmålet: Uenigheten mellom Søderlind og meg når det gjelder Duke og Griffin handler altså ikke primært om at vi har ulik oppfatning av hva de står for, men om at vi har ulik oppfatning av hvor demokratiske samfunn bør trekke grensene for ytringsfrihet, skriver Ole Jørgen Anfindsen (31.8.2010).

Les mer


Lars Gule: – Verken HEF eller jeg er blåøyde

– Det er mulig å søke kontakt og samarbeid på et prinsipielt-pragmatisk grunnlag, uten å omfavne de organisasjoner og grupper man har kontakt med, skriver Lars Gule. (23.8.2010)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Svar til Lars Gule

Jeg er enig i at alle organisasjoner i prinsippet kan ses som potensielt voldelige, men noen organisasjoner etterlater seg åpenbare bevis på at de har voldelige bånd, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (23.8.2010)

Les mer


Lars Gule: Svar til Bucher og Hoff Mikkelsen

– Det er ingen grunn til å tro at Islamsk Råd Norge skal bli en voldelig, islamistisk organisasjon, skriver Lars Gule. (23.8.2010)

Les mer


Henrik Bucher: Dødsstraff er vel mer skammelig?

"Det er reaksjonært, menneskefiendtlig og skammelig at kirken har denne holdningen overfor homofile", uttalte Lars Gule i 2005. Dødsstraff er vel mer skammelig?, spør Henrik Bucher. (20.8.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Et siste svar til Anfindsen

Anfindsens støttespillere bør spørre seg om de vil sette sin lit til en samfunnsanalytiker som ikke klarer å kjenne igjen opplagte konspirasjonsteorier, skriver Didrik Søderlind. (20.8.2010)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Dobbeltstandard

– Dersom Kristin Mile er enig med meg i at all vold er like ille, noe jeg sterkt går ut ifra at hun er, må hun også erkjenne at samarbeid med potensielt voldelige organisasjoner er uakseptabelt. Religion er ingen unnskyldning, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (18.8.2010)

Les mer


Lars Gule: Samarbeid bidrar til å holde islamismen i sjakk

– Ved å gi IRN en betydelig grad av legitimitet, blant annet ved å samarbeide med dem, kan faktisk HEF være med på å holde islamismen i sjakk i Norge, skriver Lars Gule i et svar til Gøran Hoff-Mikkelsen. (18.8.2010)

Les mer


Kristin Mile: HEF beklager ikke

Samarbeidet i STL innebærer ikke at man ukritisk støtter hverandres saker, men det innebærer et felles engasjement for og synliggjøring av livssynspolitiske spørsmål vi er enige om, skriver generalsekretær i HEF, Kristin Mile, i et svar til Gøran Hoff Mikkelsen. (18.8.2010)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Når skal Human-Etisk Forbund beklage?

Akkurat som Ole Jørgen Anfindsen har beklaget lenken til National Vanguard, bør Human-Etisk Forbund føle skam og ubehag over deres samarbeid med Islamsk Råd Norge, skriver Gøran Hoff Mikkelsen (16.8.2010)

Les mer


Harald Fagerhus: Omskjæring i strid med religionsfriheten

Omskjæring: I de ulike debattene som har vært om omskjæring har barnets rett til religionsfrihet i liten grad blitt berørt, skriver Harald Fagerhus. (12.8.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Uetisk og unødvendig skjæring i underliv

Det å skjære vekk litt av kjønnsorganet til små barn gir en nyttig presisering av hva som omfattes av begrepet ”å oppdra barna i sin tro”, mener Ronnie Johanson. (11.8.2010)

Les mer


Jan G. Langfeldt: En tvilende biskop

Biskop Helga Haugland Byfuglien beskylder alternativbevegelsen for religiøs konstruktivisme, men gjør seg selv skyldig i det samme, mener Jan G. Langfeldt. (10.8.2010)

Les mer


Ole Jørgen Anfindsen: Det åpne samfunns fiender

Ole Jørgen Anfindsen slår i dette innlegget tilbake mot Didrik Søderlinds utsagn om at han ikke bør inviteres inn debatten om innvandring og menneskelig artsmangfold. (10.8.2010)

Les mer


Torgrim T. Storvik: Didrik Søderlind og rasespørsmålet

– Jeg har med interesse og stigende forundring, forbauselse, forvirring og til slutt fortvilelse lest Didrik Søderlinds utlegninger vedrørende rasespørsmålet og hans svar til Ole Jørgen Anfindsen, skriver Torgrim T. Storvik. (10.8.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Ikke alle saker er kampsaker

Flagget: – En del kristne prøver å gjenreise korsflagget som et slikt symbol. Skal så vi andre hjelpe dem med det? (22.6.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Vil fortsatt ikke invitere Anfindsen inn i debatten

Rasespørsmålet: – Anfindsen mangler noen sperrer jeg synes man bør ha. Jeg er nå en gang sånn at jeg ikke savner gamle Ku Klux Klan-ledere i diskusjonen om raseforskjeller eller fascister i diskusjonen om innvandring. (22.6.2010)

Les mer


Harald Fagerhus: Symboler er viktige i idékampen

Flagget: – Symboler er viktige i idékampen, om vi liker det eller ikke. (18.6.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Kristenkors eller rent og rødt?

Den som vil fjerne ethvert spor fra dengang vi var et kristent land, vil lett bli sett på som ekstremist. Dermed får han mindre gjennomslag til å motarbeide religionenes makt og overgrep, skriver Ronnie Johansson. (16.6.2010)

Les mer


Ole Jørgen Anfindsen: American Renaissance med mer

Rasespørsmålet: – En innvandrings- og integreringspolitikk som fører oss i retning av sivilisatorisk sammenbrudd, kan ikke forsvares. (15.6.2010)

Les mer


Harald Fagerhus: Det norske flagget er et religiøst symbol

Flagget: – Å påstå at "det blir helt meningsløst å se på korset i flagget som et religiøst symbol i dag", faller på sin egen urimelighet. (14.6.2010)

Les mer


Øystein Elgarøy: Atomer – visst finnes de!

– Utsagnene til Arne Nicolaisen er ukontroversielle, noe alle som har interesse av denne lille debatten vet. Men en slik bruk av ordet "bevis" er meningsløs, mener Øystein Elgarøy. (10.6.2010)

Les mer


Arne Nicolaisen: Atomene og den frie tanke

Cand.real. Arne Nicolaisen har skrevet de omstridte setningene om atomlæren i Steinerskolens 2004-læreplan. Her forsvarer han formuleringene og beklager at de er tatt ut. (9.6.2010)

Les mer


Arne Maus: Jord, luft, ild og vann – sluttreplikk om en ikkevitenskaplig verdensmodell

Steinerskolen: – Det er for meg uforståelig at man på Steinerskolen fortsatt nytter seg av en forklaringsmodell som man selv beskriver som ikke helt vitenskaplig. (8.6.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Anfindsen mangler sperrer – og god sitatskikk

Rasespørsmålet: – Jeg har nå en vesentlig dårligere oppfatning av [Ole Jørgen Anfindsen] enn jeg hadde da jeg skrev min kommentar om rasespørsmålet. (7.6.2010)

Les mer


Arne Øgaard: De fire elementer er ikke et alternativ til atommodellen

Steinerskolen: – Poenget er at man i ungdomsskolen i stor grad forholder seg til det barn og unge kan sanse. Etter hvert som de blir eldre går vi så dypere inn på hvordan mennesket har dannet seg teorier om materiens natur. (4.6.2010)

Les mer


Godi Keller: Ikke formidling av ideologi, men pedagogikk

Steinerskolen: – Der er vel heller beklagelig at den offentlige skoles pedagogikk aldri blir stilt til ansvar for det faktum at de produserer altfor mange avhoppere i disse fag, enn at man skal tilskrive oss manipulative hensikter ingen skjønner målet med. (4.6.2010)

Les mer


Arne Maus: Steinerskolens naturfagundervisning ikke helt vitenskaplig

Steinerskolen: – Det synes for meg som man i hele barne- og mesteparten av ungdomsskolen underviser en bestemt og klart uvitenskaplig modell om de fire elementer, og at det er først i videregående skole at man bruker en vitenskaplig modell. (3.6.2010)

Les mer


Svein Bøhn: Steinerskolens naturfagsundervisning uvitenskapelig?

Steinerskolen: – Dersom elevene straks møter ferdig utviklede modeller, vil nysgjerrighet og forskertrang forsvinne. Dette elementet i vår skoleplan er vi særlig stolte av. (2.6.2010)

Les mer


Ole Jørgen Anfindsen: Rasespørsmålet

Rasespørsmålet: – Dersom samfunnets sammenhengs- og bærekraft er avhengig av at vi tillegger rase betydning, da bør vi gjøre det. (2.6.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Jeg vil oppklare noen misforståelser

Aktiv dødshjelp: Jeg vil benytte anledningen til å takke Morten Horn for hans engasjement i debatten om dødshjelp. Men jeg vil også få oppklare et par misforståelser. (27.5.2010)

Les mer


Levi Fragell: God ferie, Morten Horn!

Aktiv dødshjelp: – Det må være et tankekors for vår egen legestand at en klar majoritet av leger i land hvor dødshjelp praktiseres, har opplevd dette som et humant fremskritt for sitt fag og yrke, skriver Levi Fragell. (27.5.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Kristne for voluntær eutanasi

Aktiv dødshjelp: Også kristne kan være tilhengere av eutanasi, forteller Ole Peder Kjeldstadli. (26.5.2010)

Les mer


Morten Horn: Avsluttende svar til Kjeldstadli

Aktiv dødshjelp: – Skal vi ta debatten om aktiv dødshjelp på alvor må vi ta for oss hele problemkomplekset. For min egen del fører det til en konklusjon om at aktiv dødshjelp kanskje kunne være ønskelig for enkeltpasienter, men det lar seg ikke innføre som en lovbasert rettighet på en forsvarlig og rettferdig måte. (26.5.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Vilkårlighet om liv og død i helse-Norge

Aktiv dødshjelp: Jeg er forkjemper for at redelighet skal være rettesnor for våre etiske handlinger. Hvorfor må jeg kanskje forlate livet som medskyldig i et ulovlig og nedverdigende komplott? spør Ole Peder Kjeldstadli. (25.5.2010)

Les mer


Torgrim T. Storvik: Å løpe for fort uten sperrer

Rasespørsmålet: – Det er politikkens vesen å fatte normative vedtak i henhold til den virkeligheten man lever i, også på grunnlag av biologiske forskjeller. Det gjøres hele tiden. Ofte er disse vedtakene tiljublet av HEF. (25.5.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Hva er så forferdelig ved å dø?

Aktiv dødshjelp: Legene trenger en offentlig debatt om legeassistert suicid og de problemene som gjør seg gjeldende i den palliative medisinen, skriver Ole Peder Kjeldstadli i nok et svar til Morten Horn. (25.5.2010)

Les mer


Didrik Søderlind: Anfindsen løper for fort fra det deskriptive til det normative

Rasespørsmålet: – Jeg mener Anfindsen løper alt for fort fra det deskriptive til det normative, fra påstander om menneskelige raseforskjeller til krav om at disse forskjellene må få politiske konsekvenser. (21.5.2010)

Les mer


Torgrim T. Storvik: Hvilke sperrer mangler Ole Jørgen Anfindsen?

Rasespørsmålet: Jeg har lest innleggene til Ole Jørgen Anfindsen på Verdidebatt.no med interesse, skriver Torgrim T. Storvik og utfordrer Didrik Søderlind til å presiere hvilke sperrer Anfindsen mangler. (21.5.2010)

Les mer


Morten Horn: Bra med debatt om aktiv dødshjelp i HEF

Aktiv dødshjelp: Argumentet om pasientens selvbestemmelse er ikke bare det viktigste argumentet for legalisering av aktiv dødshjelp. Det er også det viktigste argumentet mot legalisering, og det største hinderet for at vi kan få en dødshjelpslovgivning i Norge. (21.5.2010) 

Les mer


Morten Horn: Som man roper i skogen får man svar

Aktiv dødshjelp: Min erfaring er at de fleste spørreundersøkelser om aktiv dødshjelp følger denne malen: 1. Se for deg en situasjon der aktiv dødshjelp ser ut til å være akseptabelt. 2. På grunnlag av dette – synes du at aktiv dødshjelp bør være tillatt? Synovates undersøkelse er intet unntak, etter mitt syn. (20.5.2010)

Les mer


Ole Peder Kjelstadli: Spørreundersøkelser og troverdighet

Aktiv dødshjelp: Det er et faktum at spørreundersøkelser (intervjuundersøkelser, surveyer, meningsmålinger) er den mest brukte datainnsamlingsmetoden i samfunnsvitenskapene. (19.5.2010)

Les mer


Robin Tande: Variert bullshit om rasisme

Rasespørsmålet: Det er ille å rote det til med uholdbare argumenter - og verre blir det hvis de som så retter sitt angrep mot det uholdbare, umotsagt skal få råde grunnen alene. (19.5.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Sorg er lettere ved medlidenhetsdrap enn ved naturlig død

Aktiv dødshjelp: Vi kan leve godt med at HEF ikke tar stilling i eutanasisaken. Men det er et paradoks at den norske humanistbevegelsen er i utakt med den internasjonale humanistbevegelsen. (19.10.2010)

Les mer


Morten Horn: Ordlyden teller i dødshjelpsspørsmål

Aktiv dødshjelp: Legalisering av aktiv dødshjelp er et svært komplekst spørsmål, som kanskje ikke egner seg så godt for enkle spørreundersøkelser. (18.5.2010)

Les mer


Nils Nordenstrøm: Humanisme, filosofi og naturvitenskap - og en utbytterik filosofikafé

Livssynsseminaret og filosofikafeen i Holmsbu fikk Nils Nordenstrøm til å reflektere både over humanisme og Rousseau, og skillet mellom filosofi og vitenskap. (18.5.2010)

Les mer


Morten Horn: HEF bør ikke velge side i dødshjelpssaken

KRONIKK Fri tanke 2-2010: Mange humanistorganisasjoner ellers i verden har gått inn for legalisering av aktiv dødshjelp. Debatten har også gått i HEF, men medlem, lege og motstander av aktiv dødshjelp, Morten Horn, argumenterer for at HEF IKKE skal ta stilling. (18.5.2010)

Les mer


Robin Tande: Bevissthet, definisjoner og grensegang

Det som Chalmer - og Rune Vik-Hansen (?) - ser som den viktigste delen av bevisstheten, og vanskeligst å forstå; ser ut til å være den mest grunnleggende (og primitive?), som vi så avgjort har felles med dyr, skriver Robin Tande. (22.4.2010)

Les mer


Rune Vik-Hansen: Bevissthet

Rune Vik-Hansen svarer Robin Tande om kvinners valg og menneskets bevissthet. (15.4.2010)

Les mer


Ole P Lien: Et katolsk sidesprang eller titusen

Dagens situasjon er en av de virkelig rette anledningene til å gå løs på de antidemokratiske, autoritære grensende til totalitære, maktrelasjoner som pavekirken representerer som Guds stedfortreder på jorden. (14.4.2010)

Les mer


Robin Tande: Mitt spørsmål om mitt menneskesyn

Robin Tande takker for Kjartan Selnes' svar på hans spørsmål til HEF. (29.3.2010)

Les mer


Kjartan Selnes: Rom for livssyn med filosofiske og logiske svakheter

Robin Tande kan trygt være fornøyd med sitt humanistiske livssyn og trenger slett ikke å rote seg vekk i metafysiske obskuriteter. (24.3.2010)

Les mer


Robin Tande: Er mitt menneskesyn vulgært?

Mitt personlige livssyn har som grunnlag et ateistisk/darwinistisk menneskesyn. Ut fra dette må, og kan også, vår etikk og moral forstås. Men (...) humanisme for HEF – tross romsligheten – er uforenelig med noe som synes å omfatte mitt menneskesyn, noe man kaller "vulgære former for naturalisme"! (23.3.2010)
 

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Å dø med verdighet

Aktiv dødshjelp: Vi bør skape et samfunn hvor alle mennesker kan gå døden i møte med visshet om at det vil åpnes en vei ut av meningsløs lidelse når dette er vårt høyeste ønske, skriver Ole Peder Kjeldstadli. (12.3.2010)

Les mer


Morten Horn: Etiske utfordringer ved sykdommen ALS

Aktiv dødshjelp: – Dersom vi legaliserer aktiv dødshjelp i Norge må vi regne med at en del mennesker, slik som de med ALS, vil oppleve en forventning fra omgivelsene om å velge døden. (12.3.2010) 

Les mer


Morten Horn: Uverdig død?

Aktiv dødshjelp: Jeg bestrider at det skal være noe mer ”verdig” over døden gjennom aktiv dødshjelp enn ved en naturlig død. Det virker da også som om dødshjelpstilhengerne mer er opptatt av retten til å avslutte et uverdig liv, enn akkurat dette med selve døden, skriver lege Morten Horn. (12.3.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: "I am dying"

Aktiv dødshjelp: Ole Peder Kjeldstadli svarer Morten Horn og presiserer at døende må være i stand til å ta sitt eget liv for egen hånd, hvis Foreningen Retten til en verdig død skal støtte denne adgangen. (9.3.2010)

Les mer


Morten Horn: Rett til selvmord?

Aktiv dødshjelp: Morten Horn mener det er en logisk brist i argumentasjonen for aktiv dødshjelp når man på den ene siden framholder individets selvbestemmelsesrett, og på den andre siden foreslår vilkårlige og urimelige grenser for hvem som skal få utøve denne retten. (5.3.2010)

Les mer


Robin Tande: Har vi en immateriell bevissthet?

Mener Vik-Hansen at vi har en bevissthet som ikke har den nevrofysiologiske forankring, som han selv redegjør for? Hvordan tenker han seg en immateriell bevissthet knyttet til mennesket? (2.3.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Å krenke et livssyn er en menneskerett

– Det er ingen som har "rett til ikke å bli forhånet for sin tro eller synspunkter", som Baard Thalberg hevder. Forhånelse av sine meninger og sitt livssyn er man faktisk nødt til å tåle i et fritt samfunn, mener Ronnie Johansson. (2.3.2010)

Les mer


Ronnie Johanson: Væpna revvolusjon

– Mener Leonid Rødsten at en kommunistisk maktovertagelse ved væpnet revolusjon ikke ville representert en fare for det norske folk? spør Ronnie Johansson. (2.3.2010)

Les mer


Rune Vik-Hansen: Den eneste kilden til moral og etikk: Mennesket!

– Er noe godt (eller riktig) fordi Gud vil det, eller er det slik at Gud vil det gode fordi det er godt? spør Rune Vik-Hansen. (25.2.2010)

Les mer


Leonid Rødsten: Fant ikke ballen

I likhet med Baard Thalberg mener jeg at majoriteten av muslimer i Norge ikke utgjør noen terrortrussel. Om noen i det hele tatt. Men jeg er ikke enig i hans beskrivelse av overvåkingstjenestens historie. (23.2.2010)

Les mer


Ole P. Lien: «Gud vet best» – om ytre målestokker for moral

Utfordringen går fortsatt til Kvalbein og alle religiøse: Hvordan finne og legitimere den «ytre målestokken for moral» som er gyldig for (alle) mennesker? (21.2.2010)

Les mer


Baard Thalberg: Ta ballen og ikke mannen

– De av oss som er tilhengere av religionskritikk og dermed selvsagt også livssynskritikk, humanismen inkludert, kan atter en gang reflektere over at for å nå fram til meningsmotstanderne kreves det dannelse. (21.2.2010)

Les mer


Robin Tande: Kvalbein og ateistene – en avslapningsøvelse

Denne dialogen med oss kan ikke være stort annet enn avslapningsøvelser. Kvalbein har i sannhet alvorligere problemer enn som så, slik han strever på sin «smale vei», mens han advarer kirkestatsråd, biskoper og Co, som bygger «motorveier til fortapelsen». (16,2,2010)

Les mer


Jon Kvalbein: Sluttord om Gud, ateisme og vitenskap

I dette innlegget kommer Jon Kvalbein med en sluttreplikk til Robin Tande og Kaja Melsom. (15.2.2010)

Les mer


Ole Peder Kjeldstadli: Retten til å dø med verdighet

Aktiv dødshjelp: – Det humane samfunnet bør tillate den håpløst syke og hjelpeløse å velge en siste utvei fra et liv i meningsløs lidelse, skriver Ole Peder Kjeldstadli i dette svaret til eutanasimotstander Morten Horn. (15.2.2010)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Religiøs smakløshet

Jens Brun-Pedersen mener det er vulgært og smakløst å konkurrere om å framstå som de mest gavmilde og sjenerøse midt i en katastrofe som krever handling og utstrakte hender fra oss alle. (15.2.2010)

Les mer


Kaja Melsom: Hvem sa farlig etikk?

– Det å bruke lykke som moralsk målestokk fører ikke til en gradering av menneskeverdet, skriver Kaja Melsom i dette svaret til Jon Kvalbeins innlegg på Fritanke.no. (9.2.2010)

Les mer


Morten Horn: Hvem taler for de svake?

Aktiv dødshjelp: Kjeldstadli og Fragell mener at de taler på vegne av de svake og døende. Men det er tankevekkende at knapt noen pasientforeninger som virkelig representerer de med kreft og annen dødelig eller invalidiserende sykdom har tatt til orde for legalisering av aktiv dødshjelp, skriver Morten Horn. (3.2.2010)

Les mer


Baard Thalberg: Det finnes ingen entydig kristen etikk

– Det later til at Jon Kvalbein mener at dersom ateister slumper til å ha en ”riktig” etisk oppfatning, er det fordi de (vi) er påvirket av kristne mennesker. Det er et forsøk på å monopolisere retten til god etikk som ikke kan stå uimotsagt, skriver Baard Thalberg. (3.2.2010)

Les mer


Øystein Elgarøy: Kvalbein går ikke langt nok

Hvorfor gir ikke Kvalbein den "Intelligente Designeren" æren for at jorda har platetektonikk og jordskjelv, og at den garantert vil bli ubeboelig om fem milliarder år? spør Øystein Elgarøy. (2.1.2010)

Les mer


Ole P. Lien: Jon Kvalbein sin under-tro

Mener virkelig Kvalbein at verdenshistorien og menneskelige vanskeligheter så enkelt kan tilskrives at vi handler av ulydighet til Gud og av vond vilje? En slik tankegang er i så fall vanskelig å ta på alvor, skriver Ole P. Lien. (2.2.10)

Les mer


Robin Tande: Min ateisme, og veien til den

– Jeg ble født og vokste opp, i et meget aktivt bedehusmiljø. Bygdas livssynsmiljø for øvrig besto kun av "kirkekristendom" i ymse varianter. Påvirkning fra ateisme, humanisme og annet var totalt fraværende, forteller Robin Tande. (1.2.2010)

Les mer


Jon Kvalbein: Humanetikernes overtro

– Jeg opplever ateismen som en moderne overtro. Den mangler forståelse for rasjonalitetens og vitenskapens begrensning, skriver Jon Kvalbein. (1.2.2010)

Les mer


Iver Dreiås: Om individ og samfunn (svar til Olufsen)

Gunnar Olufsen legger opp til en avgrunnsdyp debatt omkring forholdet mellom stat, nasjon, kultur og individ, avledet av et enkelt spørsmål om bakgrunnen for Human Etisk Forbund (HEF) sin kritikk av franske myndigheter. (1.2.2010)

Les mer


Ole Peder Kjelstadli: Ja, vi må beskytte de svakeste blant oss!

Aktiv dødshjelp: Vår forening er enig med dem som advarer mot utglidning. Det er viktig med strenge regler, grundig overvåkning og full åpenhet. Den skjulte dødshjelp som praktiseres i alle land gir ikke slike muligheter. (1.2.2010)

Les mer


Levi Fragell: Det er unntakene vi snakker om!

Aktiv dødshjelp: Det er ikke i samsvar med vårt samfunns respekt for livet, at unntakene skal være et rent samvittighetsspørsmål for den enkelte lege eller sykepleier – som etter sin barmhjertighetsgjerning må skjule sine spor, forfalske sine journaler og leve i angst for likevel å bli oppdaget, miste sin stilling og ruinere sin sosiale status. (29.1.2010)

Les mer


Morten Horn: Vi må beskytte de svakeste blant oss!

Aktiv dødshjelp: Ingen land som har legalisert aktiv dødshjelp har klart å lage regler som avgrenser dette på en tilfredsstillende måte. Forkjemperne for aktiv dødshjelp i Norge har heller ikke bidratt – snare tvert om bekymrer det at de ikke engasjerer seg mer i hvordan man skal begrense omfanget og sikre at kun ”de rette” pasientene får dødshjelp. (28.1.2010)

 

Les mer


Gunnar Olufsen: "Ett land, ett folk, ett sinn" (siste svar til Dreiås)

Min agenda, for å ta det enda en gang, er å få definert humanisme som noe annet enn et verdenssamfunn bestående av snille mennesker. Eller noe annet enn det Dreiås omsider bekjentgjør som sin agenda - nasjonalstater med lydige borgere i. (28.1.2010)

Les mer


Jon Kvalbein: Gener, Gud og moral

Dersom alle våre handlinger blir tilskrevet genene våre, kan vi ikke snakke om moral. Vi er da redusert til determinerte maskiner som er styrt av biokjemiske prosesser. (26.1.2010)

Les mer


Jon Kvalbein: Humanetikk og livsrett

Hvordan vil humanetikere begrunne grensesetting i møte med den moderne bioteknologien? HEFs holdning til det ufødte barnet er dessverre preget av en kulturadikalisme som gjør selvrealisering til et overordnet ideal og setter det sterke individets behov i sentrum. (26.1.2010)

Les mer


Jon Kvalbein: Humanetikk og menneskeverd (Svar til Søderlind)

Et begrunnet forsvar for et ugradert menneskeverd som skulle hindre avlivning av ufødte barn eller syke og eldre med dårlig livskvalitet, har jeg fremdeles til gode å se fra humanetisk hold. (20.1.2010)

Les mer


Iver Dreiås: Humanisme + nasjonalisme = fascisme? (svar til Olufsen)

Mitt syn er alle religioner primært er skadelige i det offentlige rom og derfor bør bekjempes eller i det minste reguleres. Denne kampen skal gjennomføres med redelige våpen og i tråd med gjeldende lover og juridiske forordninger og ikke bryte med bestemmelser i menneskerettighetene. (19.1.2010)

Les mer


Robin Tande: Moral, målestokk og biokjemiske prosesser (Svar til Kvalbein)

Spørsmål som Hvor kommer moralen fra? Hvor kommer ondskapen fra? og Hvor kommer fremmedfrykten fra?, lå altså der, lenge før det fantes mennesker som kunne formulere dem. (12.1.2010)

Les mer


Gunnar Olufsen: Humanisme eller nasjonalisme? (svar til Dreiås)

Burkastrid i Frankrike: Det at noe rettslig ganske enkelt må aksepteres fordi rettslighetens autoritet har en historie å være stolt av, er en historieløs rettsinnstilling. Det fins ikke en religion med statsmaktsambisjoner som ikke begrunner dette med historien, stolt og høyreist. (12.1.2010)

Les mer


Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein: Korsfestelsen av Den europeiske menneskerettighetsdomstol

I dette innlegget kritiserer Andreas Føllesdal og Geir Ulfstein et innlegg fra Janne Haaland Matlary i Aftenposten 16.12.09. (5.1.2010)

Les mer


Jon Kvalbein: En livsfarlig humanetikk

Jon Kvalbein mener at et rent naturalistisk verdensbilde uvergelig fører til en relativisering av menneskeverdet. (4.1.2010)

Les mer


Oda Martine S. Øverhaug: Mitt juleønske

Juleønske: Selv om ikke Guds himmel er like prektig for oss alle, så kan vi alle vise solidaritet – og kanskje vil litt flere kan synge Deilig er jorden med en viss innlevelse til neste jul. (21.12.2009)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Hilser Lucia-debatt velkommen

Lucia: Det er heldigvis slik i Human-Etisk Forbund at våre medlemmer ikke behøver å være enig i alt. Det er derfor vi ofte har debatter framfor bønnemøter i våre miljøer. Jeg hilser en debatt velkommen om Lucia-feiring i offentlige institusjoner. (17.12.2009)

Les mer


Christina Dahl: Lucia-feiring er en meningsløs skikk

Lucia: det jeg reagerer på med nåtidens feiring, er bevisstløsheten. Vi adopterer helt ukritisk for oss meningsløse skikker, uten å vite hvorfor. Og det, Brun-Pedersen, er det ikke greit å la kirka få gjøre mot ungene våre! (16.12.2009)

Les mer


Iver Dreiås: Frankrike- et sekulært forbilde II (svar til Olufsen)

Er det rett at verdens største humanistorganisasjon med hovedsete i Nordens mest religiøse stat skal bruke tid og ressurser på å forsvare religiøse minoriteters rettigheter i Frankrike når en har så mye ugjort her heime? (16.12.2009)

Les mer


Gunnar Olufsen: Hvis jeg har noen definisjonsmakt (svar til Dreiås)

Sekulær stat: Verdenssamfunnet er ikke humanismens alene. Og man behøver ikke være humanist for å tilegne seg moderasjon i politikken, eller tenke humanitært om samfunnet. (10.12.2009)

Les mer


Kjell Horn: Human-Etisk eller Humanistisk Forbund?

Navnedebatt: Kjell Horn vil sterkt anbefale at navnet på organisasjonen blir beholdt, og at forbundet ved sine tillitsvalgte og ansatte i årene som kommer biter i seg all prestisje og igjen begynner å bruke humanetikk som betegnelse på livssynet. (1.12.2009) 

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Hvem har definisjonsmakten?

Det som hindrer moderate muslimer i å få definisjonsmakten er ikke karikaturtegninger, men den manglende ytringsfriheten, som knebles av islamistene ved hjelp av drapstrusler, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (12.11.2009)

Les mer


Even Gran: Tegningene har gjort det vanskeligere å være moderat

– Har publiseringen av tegningene gjort det lettere for de reformvennlige, moderate muslimene, eller har striden styrket ytterpunktene og gjort det lettere for islamistene å få definisjonsmakten? spør Even Gran. (10.10.2009)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Even Gran angriper en stråmann

De moderate muslimene ble ikke provosert av tegningene. Det som provosererte dem mest i mohammedkarikaturstriden var at de ekstreme kuppet debatten, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (10.11.2009)

Les mer


Even Gran: Svar til Gøran Hoff Mikkelsen

Det er lite som tyder på at de ”fundamentalistiske islamistene” er i flertall, slik Gøran Hoff Mikkelsen og en rekke andre debattanter på området stadig insinuerer. Snarere er det de mer reformvennlige og moderate som dominerer, skriver Even Gran. (9.11.2009)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Naivt av Even Gran

Muhammedkarikaturstriden: Troen på at "dersom vi er snille mot islamistene, vil de være snille tilbake", er naiv. (5.11.2009)

Les mer


Robin Tande: Stein Brohjems undringer

Svar til Brohjem: Selv om Bibelen skulle være bevist oppspinn på avgjørende punkter, ville det ikke spille noen rolle for de "ikke-personlig kristne". (5.11.2009)

Les mer


Iver Dreiås: Frankrike - et sekulært forbilde

Det er totalt uforståelig og direkte pinlig at HEF i 2004 valgte å kritisere Frankrike for å nekte hijab på landets skoler. Til tross for at hun har skrevet en lærerik og interessant artikkel, framstår Kaja Melsoms konklusjoner som tilsvarende meningsløse, mener Iver Dreiås. (3.11.2009)

Les mer


Bjørn Borgund: Da er spetakkelet i gang igjen

– I moské og synagoge var de flinke til å legge til rette for skolebesøk. I kirken hadde de derimot et opplegg som ga min datter følelsen av å være deltager i gudstilbedelsen, skriver Bjørn Borgund. (3.11.2009)

Les mer


Stein Brohjem: Hvorfor ønsker dere å undergrave statskirken?

Statskirken: Statskirken er et sett verdier. Den forvalter og holder i hevd disse. Sannsynligvis verdier Human-Etisk forbund verdsetter. Hvorfor undergrave dette? (21.10.2009)

Les mer


Robin Tande: I hvilken grad smuldrer det bibelske gudebildet opp blant kirkens teologer?

Hvem av kirkens fremtredende og ansvarlige teologer har begynt å avvise kirkens grunnleggende tro? Her bør Gule, og andre aktuelle skribenter, kanskje hjelpe til med å få fram en avklaring. (15.10.2009)

Les mer


Kristin Mile: Svar til Oda Øverhaug

HU er et viktig tilbud til ungdom og en organisasjon som HEF støtter og oppmuntrer blant annet gjennom samarbeid, økonomisk og administrativ støtte. (12.10.2009)

Les mer


Oda Øverhaug: Humanistisk Ungdom - viktigere enn Mile tror

– Det virker som om Kristin Mile prøver å nedvurdere Humanistisk Ungdom til en fritidsklubb for noen av HEFs unge medlemmer, skriver Oda Martine S. Øverhaug. Hun er skuffet, trist og sint over uttalelser fra Mile og nestleder i hovedstyret Leonid Rødsten i Fritanke.no sist fredag. (12.10.2009)

Les mer


Ronnie Johanson: Humanistisk Forbund er et godt navn

Ronnie Johanson presiserer at han er for et navneskifte, men at han ikke synes saken er så veldig viktig. (6.10.2009)

Les mer


Anders Hamre Sveen: Et nytt skoleår har begynt...

Skole: Rødt Akershus mener at offentlige skoler ikke skal ta elevene med på skolegudstjenester, skriver Anders Hamre Sveen. (10.9.2009)

Les mer


Ronnie Johanson: Human-Etisk Forbunds religionskritikk

HEF og religion: Det er greit å legge fram alt det gode vi er for, men det er også viktig å ta avstand fra det vi er mest imot. (28.8.2009)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Respekt for retten til å tro, ikke troen

HEF og religion: Jeg påstå at det er klokt å skille mellom retten til å ha en tro - og troen/religionene i seg selv. (26.8.2009)

Les mer


Olav Boye: Forsvar for religiøse dogmer på HEF-møte

HEF og religion: Hvor er HEFs profil og strategi for en framtid uten religiøs undertrykkelse og meningsterror? (25.8.2009)

Les mer


Kristin Mile: Ikke et forsvar for statskirken

Bispeutnevnelsen: Politisk styring av kirken er ikke et skritt i retning av et skille. Større selvstendighet for kirken vil være det, skriver generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, i et svar til Marius Thorsen. (24.6.2009)

Les mer


Marius Thorsen: HEFs knefall for statskirka

Bispeutnevnelsen: – Human-Etisk Forbund har gått fra å være en organisasjon som krever skille av kirke og stat, til å bli den statlige, særprivilegerte kirkas sterkeste forsvarer. (23.6.2009)

Les mer


Kjell Horn: Eutanasidebatt, navnedebatt og "demokratiske" prosesser

– Hele etablissementet i Humanismens Hus har i lang tid massivt propagandert for sitt syn. På denne bakgrunnen er det faktisk imponerende at opposisjonen mot sentrale ”myndigheter” er så sterk og standhaftig som den er, skriver Kjell Horn. (22.6.2009)

Les mer


Ronnie Johanson: Hvilken muslimhets?

HEF har nettopp, mot et stort mindretalls ønske, vedtatt uttalelsen ”Ja til religionskritikk – nei til muslimhets”. Jeg holdt flere motinnlegg, som nedenfor er sydd sammen til ett. (16.6.2009)

Les mer


Levi Fragell: Pålitelige fakta om dødshjelp

– Det gjenstår som faktum at i noen tilfeller krenkes mennesker som lider seg inn i døden gjennom en dødsprosess de bønnfaller om å få slippe, skriver Levi Fragell i dette svaret til overlege Morten Horn. (15.9.2009)

Les mer


Morten Horn: Misforståelser om aktiv dødshjelp

Overlege Morten Horn mener mange av de som sier at de er for aktiv dødhjelp videreformidler direkte faktafeil. Her prøver han å rette noen av misforståelsene. (12.6.2009)

Les mer


Kari Vigeland: Aktiv dødshjelp – vet ikke folk hva de svarer på?

Støtten til aktiv dødshjelp har vist seg å stige når det er offentlig debatt om saken. En rekke undersøkelser levner ingen tvil om at det er et stort flertall i befolkningen for aktiv dødshjelp, mener Kari Vigeland. (4.6.2009)

Les mer


Ingvild Holevik Areklett: Etikk bare for mennesker?

Dyrevern: Eg har ikkje sett at Human-Etisk Forbund har uttalt seg i saka som nyleg har vore om innføring av halal og kosher-slakt i Norge, skriv Ingvild Holevik Areklett. (28.5.2009) 

Les mer


Brit Amble: Vigsler i skammekroken

Jeg visste ikke hvor lavt det er under taket i Human-Etisk Forbund. Nå vet jeg det, skriver Brit Amble. (27.5.2009)

Les mer


Magne Kvalbein: Hva er da en salme?

Fritak: Kjære generalsekretær, vennligst les gjennom salmen en gang til, og fortell meg hvorfor den er OK for HEF, skriver Magne Kvalbein. (18.5.2009)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: HEF er ikke for skarp i kantene

HEF: Jeg er enig med Kristin Mile i at forbundet må tåle utmeldinger, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (18.5.2009)

Les mer


Øystein Elgarøy: Kommentar til Skålevik

Øystein Elgarøy er enig med Magne Skålevik i at det er viktig å skille mellom hypotesers enkelhet, og det å bruke Occams barberblad i den opprinnelige betydningen: Å skjære vekk det overføldige fra hypoteser. (13.5.2009)

Les mer


Magne Skålevik: Svar til Elgarøy om Occam

Occam barberkniv kan være vanskelig å bruke f.eks. i diskusjoner om guds eksistens, fordi det ikke er enighet om hvilken løsning som er enklest, skriver Magne Skålevik. (7.5.2009)

Les mer


Bjarne Dæhli: Ingen snuoperasjon om diskriminering

– LNU synes ikke det er greit med diskriminering av homofile, skriver Bjarne Dæhli. (3.5.2009)

Les mer


Øystein Elgarøy: Kutt gjerne hoder, men forklar hvorfor først!

– Så lenge vi gjør våre premisser klare, ser jeg ingen grunn til at barberkniven ikke skal kunne brukes i debatter, skriver Øystein Elgarøy i et svar til Magne Skålevik. (29.4.2009)

Les mer


Magne Skålevik: Det er forskjell på å barbere seg selv og å kutte hodet av andre

Occams barberblad har en blendende effekt i debatt og andre fora der man ønsker å påvirke andre menneskers syn. Men prinsippet kan fort bli et retorisk triks, mener Magne Skålevik. (27.4.2009)

Les mer


Bjørn Borgund: Sammenblanding av prinsipielle uniformsspørsmål

HIJAB: Hvorfor deler HEFs hovedstyre seg i hijabsaken? Hvorfor tar man to "prinsipielle" standpunkt, som begge er på kollisjonskurs med humanistiske grunnverdier?, spør Bjørn Borgund. (15.4.2009)

Les mer


Erni Gustafson: Religionens innflytelse øker i Israel

HAMAS: den meget sterke tendens vi nå ser i det israelske samfunnet er at jødisk religiøs lov, halacha, får en alt sterkere innflytelse, skriver Erni Gustafson. (15.4.2009)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Feil fokus i nyateistdebatten

Nyateisme: I Europa er religionen en del av livet, i den muslimske verden er livet en del av religionen. Det er denne fundamentalismen som bekymrer nyateistene, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (6.4.2009)

Les mer


Øyvind Strømmen: Velkomen komplettering

HAMAS: Det er openbert at det trengst meir informasjon og debatt om [HAMAS] i norsk opinion, skriv Øyvind Strømmen. (2.4.2009)

Les mer


Erni Gustafson: Et kompletterende bilde av HAMAS

HAMAS: Når man skal gjøre rede for HAMAS' tilblivelse er det to ting som ikke bør glemmes, skriver Erni Gustafson i en kommentar til Fri tanke (papirutgavens) artikkel om HAMAS. (1.4.2009)

Les mer


Erik Davidsen: Om hijab, romslighet og toleranse

Mitt inntrykk er at noen leter en ”fiende” for å legitimere sine egne holdninger og medlemskap i HEF. Jeg synes slikt bør være unødvendig, skriver Erik Davidsen. (1.4.2009) 

Les mer


Magnar Ytreland: Man må velge hvilke kamper man skal kjempe

HEF: Jeg tror grunnproblemet til HEF er hvilke kamper forbundet velger å kjempe, og hvordan det velger å kjempe dem, skriver Magnar Ytreland i et svar til Gøran Hoff Mikkelsen. (31.3.2009)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Enten eller - eller både og?

HEF: Det er mye fornuftig i det Gøran Hoff Mikkelsen (GHM) skriver i sin begrunnelse for hvorfor han ikke lenger er medlem av HEF. Noen korrigeringer er likevel nødvendig da enkelte nyanser blir borte i hans oppsummering av hva forbundet står for, skriver Jens Brun-Pedersen. (31.3.2009)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Hvorfor jeg ikke lenger er medlem i HEF

Så lenge HEF bidrar til å øke religionens innflytelse i offentligheten, ser jeg på HEF som en politisk motstander, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (24.3.2009)

Les mer


Magnar Ytreland: Jeg sier ja til hijab i politiet

Jeg ser ikke det store problemet med at en kvinne med hijab skriver ut en fartsbot etter at noen er tatt i en fotoboks, skriver Magnar Ytreland. (24.3.2009)

Les mer


Geir Glosvik: Frie valg gir konsekvensar

Hijab: For meg handlar dette om at alle frie menneske gjer sine val, og alle val ein gjer har konsekvensar, skriv Geir Glosvik. (24.3.2009)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: To myter om nyateisme

Nyateisme: Selvfølgelig finnes det nyateister som driver med aktiv misjonering, men dette gjelder ikke alle. Mitt utgangspunkt er at jeg er for frihet, ikke mot religion, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (19.3.2009)

Les mer


Nils A. Bakke: Kirstin Mile bør vurdere sin stilling

hijab-debatten: Mile viser en forbausende mangel på prinsipiell tenkning rundt forholdet mellom hva som er individuelle rettigheter og .hva som er trekk ved "kulturer", "ideer" og "grupper", skriver Nils A. Bakke. (18.3.2009)

Les mer


Iver Dreiås: HEF-medlemmer - 98% passive

Hijab: Er det flere enn meg som lurer på hvorfor over 90 % av Human Etisk Forbunds medlemsmasse er passive?, spør Iver Dreiås. (16.3.2009)

Les mer


Petter Henriksen: Store Norske Leksikon skal være nøytralt og upartisk

- Artiklene om alternativ medisin ble i hovedsak skrevet til leksikonets tredje bokutgave rundt 1995, og har fått stå i fred i 14 år. Nå har leksikonet vært tilgjengelig i ny åpen modell i 14 dager og debatten er i gang. Det er bra og viktig, skriver sjefredaktør i Store Norske Leksikon, Petter Henriksen. (12.3.2009)

Les mer


Staffan Gunnarson: Saknar HEF egna meningar om hijab och religiösa skolor?

Menneskerettighetene og internasjonale konvensjoner må aldri begrense humanisters rett til å foreskrive andre løsninger. Nå virker det mest som om HEF går i religionenes ærend, skriver Staffan Gunnarson, generalsekretær i svenske Humanisterna. (9.3.2009)

Les mer


Baard Thalberg: Generalsekretæren gir uttrykk for meninger som forventet

Hijab: Generalsekretæren har ikke gått ut over sine fullmakter i denne saken, selv om det nå i ettertid viser seg at hennes og mine synspunkter går på tvers av hva mange tillitsvalgte og medlemmer mener, skriver Baard Thalberg. (6.3.2009)

Les mer


Ola Bjåland: Hijab, privatskoler og sentrale ytringer

Hijab: Vi er fremdeles en demokratisk oppbygd organisasjon og selvfølgelig burde disse sakene vært behandlet i styret, skriver Ola Bjåland. (5.3.2009)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Hvorfor ja til muslimske skoler?

Religiøse privatskoer: Jens Brun-Pedersen forklarer her hvorfor muslimske skoler må behandles likt som kristne. (4.3.2009)

Les mer


Line Harsheim: Mile har gjort det igjen

Hijab: Hvis Mile har rett, tar jo nesten alle fylkeslederne feil. Da er det ikke rart at jeg som er et vanlig, ganske passivt medlem er forvirret, skriver Line Harsheim. (4.3.2009)

Les mer


Line Harsheim: Hva er fanatisme?

Hvem kan definere hvor grensen går mellom fanatisme og vanlig fordummende, diskriminerende, undertrykkende overtro? Mile har satt en slags grense ved hijab; hijab bør være tillatt i politiet, mens niqab bør være forbudt, skriver Line Harsheim. (3.3.200)

Les mer


Anders Hamre Sveen: Kamp mot all religiøs fanatisme

Når det gjelder religiøs fanatisme i Norge, så er det ingen tvil om at Fremskrittspartiet er de største hyklerne av alle, skriver Anders Hamre Sveen, leder av Rødt Akershus. (2.3.2009) 

Les mer


Jan G. Langfeldt: Inga Bostads definisjon av en humanist

Jan G. Langfeldt synes ikke Human-Etisk Forbund skal bytte ut "human-etikk" med "humanisme". (24.2.2009)

Les mer


Sandy Lunøe: Dere Nordmenn og Vi Andre

Sandy Lunøe synes måten begrepet "nordmenn" brukes på i dag, er diskriminerende. (24.2.2009)

Les mer


Walid al-Kubaisi og Ronnie Johanson: Politihijab og kvinnens pryd

Sett fra Casablanca og Rabat virker den norske debatten om politihijab lett absurd, skriver Walid al-Kubaisi og Ronnie Johanson. (23.2.2009)

Les mer


Michael Blümlein: - Innvandrere kan være så mangt

Michael Blümlein skisserer i dette leserbrevet forskjellen på seg selv som innvandrer fra Tyskland, og ikke-vestlige innvandrere. (23.2.2009)

Les mer


Sara Mauland: Skjev HAMU-framstilling på Fritanke.no

HAMU: Jeg er enig i at det å jobbe for å bekjempe hekseforfølgelse og overtro er viktig og svært relevant, men HAMU har ikke  kapasitet til å utvide til flere land akkurat nå, skriver styremedlem i HAMU, Sara Mauland. (20.2.2009)

Les mer


Rune Vik-Hansen: Kontraintuitivt knefall

- At debatten er vanskelig, skyldes spenningen mellom et uklart grunnlag (stilltiende og implisitte premisser), samtidig som man forsøker å forene kravet til rasjonalitet med aksept for det irrasjonelle, fordi man frykter at religiøse eller alternativt tenkendes følelser uansett hvor lite disse lar seg begrunne eller forsvare, lar seg krenke, skriver Rune Vik Hansen. (17.2.2009)

Les mer


Iver Dreiås: Prinsipper på billigsalg i Hijab-debatten

Hijab: Bedre med en justisminister som vingler og åpner for debatt, enn  generalsekretærer som kommer med gale konklusjoner på feil grunnlag uten debatt, skriver Iver Dreiås. (13.2.2009)

Les mer


Wenche Blomberg: Angående hodeplagg

Hijab: Jeg skjønner Lars Gules resonnement, men jeg synes han er for rask med sin "pragmatiske" konklusjon, skriver Wenche Blomberg. (11.2.2009)

Les mer


Torleif Dønnestad: Mile er fordomsfull, uvitende og ignorant

Torleif Dønnestad synes ikke Kristin Mile burde avvise Snåsamannens evner.  (30.1.2009)

Les mer


Rolf Aune: Er HEF steinaldermennesker?

Rolf Aune lurer på om han bør fortsette å være medlem i en organisasjon som avviser Snåsamannens evner. (30.1.2009)

Les mer


Anders Hamre Sveen: Ytringsfrihet og livssynsfrihet

Blasfemiparagrafen må fjernes, og den må ikke snikinnføres i andre deler av lovverket, skriver Anders Hamre Sveen.

Les mer


Øyvind Østberg: HEFs stemme for svak og for uklar

Utmeldingsbrev: Jeg synes ikke HEF er konsekvente og klare nok i sin stillingstaken til islams fremmarsj i Norge og Europa. HEF ser ikke at dette er en utviklingstendens som er en stor trussel mot de grunnleggende humanistiske verdier HEF skulle være tuftet på, skriver Øyvind Østberg. (25.1.2009)

Les mer


Michael Blümlein: Henvendelse til Islamsk Råd Norge – er det så vanskelig?

Michael Blümlein har sendt en liste med spørsmål om islam til Islamsk råd og HEFs hovedstyre, men ingen svarer slik at han blir fornøyd. Nå prøver han seg i Fritanke.nos debattspalte. (16.1.2009)

Les mer


Lars-Petter Helgestad: Vi vet hva vi vil si

Humanistisk Ungdom: Vår undring over tilværelsen, dialogarbeid og religionskritikk, utforsking av påstander og begrep som rasjonalitet og frihet, felles refleksjon omkring etiske dilemma uten forhåndsbestemte og hellige svar er virkelig vårt eget, skriver Lars-Petter Helgestad i et svar til Snorre Standish Norheim. (14.1.2009)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Splittelse har vi allerede

Stange ser ut til å misforstå hva ateisme er. Jeg er enig i at ateisme ikke er en sikring mot destruktiv etikk, men det er en sikring mot religiøs dogmatikk, som svært ofte fører til en destruktiv etikk, skriver Gøran Hoff Mikkelsen i et svar til Edvard Stange. (6.1.2009)

Les mer


Snorre Standish Norheim: Kva er det Humanistisk Ungdom eigentleg vil ha sagt?

Humanistisk Ungdom: Slik det ser ut no jobbar Humanistisk Ungdom ad hoc. Ein kjempar altså mot saker, men er det alt organisasjonen skal jobba for? Utan noko eige vert organisasjonen ei samling av motstandarar, og ikkje av forkjemparar, skriver Snorre Standish Norheim. (6.1.2009)

Les mer


Bjørn Bølviken: Evolusjonslærens livssynsmessige konsekvenser

Darwinisme 150 år: Evolusjonslærens konsekvenser synes å være mer fruktbare tema for meningsutvekslinger innen HEF enn rent fagbiologiske emner, skriver Bjørn Bølviken. (6.1.2009)

Les mer


Edvard Stange: Purisme i Human-Etisk Forbund?

Jeg håper vi kan kjempe mot purismen i Europa. Vi trenger samling, ikke splittelse. Jeg håper på en kompletterende holdning blant sekulære og kristne, skriver Edvard Stange. (6.1.2009)

Les mer


Oda Martine S. Øverhaug: Svar til Helene Lindqvist

HUs øreproppaksjon: Nestleder i Humanistisk ungdom, Oda Martine S. Øverhaug, svarer her på kritikken Helene Lindqvist har kommet med mot aksjonen "Don’t preach in my school, and I won’t think in your church". (19.12.2008)

Les mer


Hans Christian Nes: Både god sak OG god aksjonsform

HUs øreproppaksjon: – Etter flere runder i tenkeboksen klarer jeg ikke å mobilisere innlevelse nok til å forstå hvorfor det nevnte slagordet er usaklig eller nedlatende, skriver Hans Christian Nes i et nytt svar til Helene Lindqvist. (18.12.2008)

Les mer


Anne Bjørke: Å bake pepperkaker utan å få smake - om skolegudstenester

Skolegudstjenester: "I forbindelse med skolegudstjenesten har 3A fått i oppgave å dekke alterbordet. I den forbindelse skal vi øve inn teksten på en sang som elevene må lære seg på forhånd", skriv Anne Bjørke at det stod i lekseplanen til dottera, som skulle delta på alternativet til gudstenesta. (18.12.2008) 

Les mer


Helene Lindqvist: Vi har en god sak!

HUs øreproppaksjon: – Ja, jeg valgte å skrive et lite debattinnlegg fordi jeg opplever at en organisasjon med stor definisjonsmakt, gjennom sin aksjonsform bidrar til å undergrave en sak jeg synes er viktig. Men det er ikke meg som er problemet her, slik svaret fra Hans Christian Nes kan gi inntrykk av, skriver Helene Lindqvist. (18.12.08)

Les mer


Hans Christian Nes: Rosverdig aksjon fra Humanistisk Ungdom

HUs øreproppaksjon: Kanskje Helene Linqvist heller burde undersøke hvordan kirkens ulike grupperinger strategisk holder grepet om aktiviteter som skal bygge den uskyldige og koselige barnetroen?, spør Hans Christian Nes. (17.12.2008)

Les mer


Torleif Dønnestad: ateist = humanist?

Humanisme = ateisme?: For meg er humanisme toleranse og saklig debatt om meningsforskjeller, skriver Torleif Dønnestad. (17.12.2008)

Les mer


Gøran Hoff Mikkelsen: Hijab som politisk våpen

Hijab: Å nekte muslimer å bruke hijab til politiuniformen handler ikke først og fremst om prinsippet om en politisk nøytral politiuniform, skriver Gøran Hoff Mikkelsen. (16.12.2008)

Les mer


Helene Lindqvist: Smålig aksjon fra Humanistisk ungdom

HUs øreproppaksjon: Er det slik å forstå at religiøse ikke tenker, mens vi andre gjør det? Humanistisk Ungdoms nye aksjon er en fordumming av skolegudstjenestedebatten, og svekker trolig saken de tror de jobber for, skriver Helene Lindqvist. (16.12.2008)

Les mer


Anders Hamre Sveen: Skolegudstjenestene må fjernes

Praksisen med skolegudstjenestene er menneskerettsstridig. Det er en praksis som vi rett og slett må få slutt på, jo før jo heller, skriver Rødt-representant Anders Hamre Sveen. (15.12.2008) 

Les mer


Paul Knutsen: Religionsfrihetens to betydninger

Hijab: Når forbundets nåværende generalsekretær Kristin Mile uten videre gir sin støtte til krav om å bruke hijab i politiet, er det mildt sagt overraskende, skriver HEF-historieskriver Paul Knutsen. (15.12.2008)

Les mer


Robin Tande: Gudsbevis? For hvilke gudebilder?

Gud vs universet: Hans Christofer Børresen med flere burde i stedet for ”gud” bruke benevnelse som ”universell intelligens” eller noe bedre, med mindre man tror på, og snakker om, en gud som for eksempel den bibelske, skriver Robin Tande. (10.12.2008)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Islamfobi-begrepet er blitt et demokratisk problem

Islamofobi og antisemittisme: Ville noen funnet på å forsvare begreper som ”kommunistfobi” eller ”nazifobi”, bare man ga dem et mer presist og faglig innhold? spør Sara Azmeh Rasmussen. (10.12.2008)

Les mer


Lars Gule: Islamofobi er et begrep vi trenger og som kan gis et presist innhold

Islamofobi og antisemittisme: Lars Gule forsvarer her begrepet islamofobi og måten han definerer det på. Han sammenligner det med begrepet antisemittisme som også trenger et presist innhold. (9.12.2008)

Les mer


Ola Bjåland: Human-Etisk Forbund - organisasjon for hvem?

Hvor går HEF?: Hvis vi bare gir opp og legger ned våre verv eller melder oss ut, så har vi selvfølgelig ingen som helst muligheter til å få noe forandret. (8.12.2008)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Islamfobi er despotenes giftige sverd

Islamofobi: – Jeg er i prinsippet enig med Gule, men jeg er kritisk til hans bruk av et begrep som stigmatiserer, sykeliggjør og knebler kritiske stemmer, skriver Sara Azmeh Rasmussen. (8.12.2008)

Les mer


Øystein Elgarøy: Gud er ikke svaret

Gud vs universet: Noen ser åpninger for Gud i naturvitenskapens huller. Det må de selvsagt få lov til å gjøre, men jeg skulle ønske at de i det minste forsøkte å leve opp til de samme standardene som naturvitenskapene må strebe mot, skriver Øystein Elgarøy. (7.12.2008)

Les mer


Terje Solhoff: Misvisene å bruke ordet "Gud"

Gud vs universet: Et ord som i så stor grad assosieres med så mange eventyr, kan ikke brukes til å forklare det ukjente, selv ikke universets "skapelse", skriver Terje Solhoff. (7.12.2008)

Les mer


Hans Christofer Børresen: Må universet ha en skaper?

Gud vs universet: Gud er den som i seg selv omfatter alle årsakene til sin egen eksistens. Han må derfor eksistere av nødvendighet, skriver Hans Christofer Børresen. (5.12.2008)

Les mer


Ronnie Johanson: Islamofobi er et skjellsord

Islamofobi: Det jeg hadde håpet, var at Gule skulle innse at det ikke er noe konstruktivt bidrag til debattklimaet i Norge å bruke ord på som ender på -fobi i det hele tatt, skriver Ronnie Johanson. (5.12.2008) 

Les mer


Walid al-Kubaisi: Thorbjørnsrud blander rollene som fagperson og antirasist

Islamofobi: Vi har et problem i Norge, og det er at eksperter og politikere som blir invitert til å uttale seg om islam må være innstilt på å spille en antirasist-rolle når de opptrer i offentligheten, skriver Walid al-Kubaisi som svar på kritikken fra særlig Berit Thorbjørnsrud.(5.12.2008) 

Les mer


Lars Gule: Islamofobi er ingen psykiatrisk diagnose, men en politisk-analytisk karakteristikk

Islamofobi: Lars Gule forklarer i dette innlegget hvorfor det var rimelig å disse uttalelsene fra Walid al-Kubaisis for islamofobe. Innlegget er et svar til Ronnie Johanson. (5.12.2008)

Les mer


Ronnie Johanson: Jeg er redd jeg er syk

Islamfobi: I de siste årene har enkelte som ønsker å forsvare visse standpunkter, begynt å stemple sine motstandere med ord som "homofobi" eller "islamofobi". Dette er en terrorisering av offentlig debatt. (4.12.2008)

Les mer


Iver Dreiås: Må HEF mene noe om Islam, heile tida?

Også Iver Dreiås mener HEF er på ville veier. (3.12.2008)

Les mer


Robin Tande: Noe bør gjøres med styre og stell i HEF

Å melde seg ut av en organisasjon er ikke en rasjonell måte å løse problemer på. På sikt kan det i stedet gjøres noe med styre og stell, skriver Robin Tande. (1.12.2008)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Ordbruk brukt med humor og selvironi

Hijab-debatten: Ordet norsking er brukt fordi det er a) kjønnsnøytralt b) det uttrykker selvironi og kanskje til og med c) humor?, skriver Jens Brun-Pedersen i svar til Line Harsheim. (27.11.2008)

Les mer


Line Harsheim: Brun-Pedersens nedlatende språkbruk

Hijab-debatten: Jens-Brun Pedersen insinuerer at vi kun reagerer fordi vi ikke er vant til å se kvinner i hijab; vi er noen norske bondeknøler som aldri har reist og sett andre kulturer og derfor lider av sterk fremmedfrykt, skriver Line Harsheim (27.11.2008)

Les mer


Ole Martin Moen: God dag, mann - Økseskaft

Høgset likte tydeligvis ikke parallellen jeg dro mellom frisering og prostitusjon. Derimot hjelper det ikke å ramse opp ugyldige paralleller i et håp om at de skal gjøre min parallell ugyldig, skriver Ole Martin Moen i et svar til Sol Høgset. (24.11.20008)

Les mer


Ole P. Lien: Tvilen holder oss oppe(gående)

Tvilen holder oss våkne og i live, levende og lidende i sorgfylt glede og melankoli. Spent mellom tårer og latter leves livet blant medmennesker, skriver Ole P. Lien i et svar til Didrik Søderlinds Fritanke.no-kommentar. (24.11.2008)

Les mer


Thomas M. Johanson: Å selge sex er en menneskerett

Det er en menneskerettighet å selge sex og frisørtjenester, skriver THomas M. Johanson i et svar til Sol Høgset. (22.11.2008)

Les mer


Sol Høgset: Grotesk generalisering av Moen

Når jeg leser innlegg som Moens her, blir jeg utrolig provosert. Man kan ikke si at salg av våpen er det samme som salg av appelsiner. Det er ingen menneskerett å få ha sex, skriver Sol Høgset. (19.11.2008)

Les mer


Ole Martin Moen: Prostituerte og frisører - om forbud og kriminalisering

Tenk deg at du jobber som frisør. Plutselig en dag får du beskjed om at det er forbudt å profittere på hårklipp og forbudt å drive frisørsalong, skriver Ole Martin Moen. (17.11.2008)

Les mer


Iver Dreiås: To hovedpoeng i hijab-debatten

Forbud eller ikke mot hijab i politiet er altså ikke hovedsaken, men hvem som har myndighet til å avgjøre spørsmålet, skriver Iver Dreiås. (13.11.2008) 

Les mer


Baard Thalberg: Happy man på uniform? Svar til Iver Dreiås

Dilemmaet med hijaben er en reell utfordring for mange kvinner i vårt land, mens ”Happy man” som ryggmerke er søkt og oppkonstruert. (10.11.2008)

Les mer


Didrik Søderlind: Svar til Lars Morland

Jeg har både i HEFs medier og annetsteds, skrevet om muslimsk antisemittisme og tilnærmingen mellom nynazister, venstreekstremister og islamister, skriver Didrik Søderlind. (7.11.2008)

Les mer


Iver Dreiås: Happy man som uniformseffekt

Dersom jeg ønsket at min datter som skulle inn i politistyrken skulle ha HEF-symbolet "Happy man" sydd på ryggen for å synliggjøre hennes rette tilhørighet, ville jeg da få samme støtte for dette synet fra sentralt hold i HEF? (7.11.2008)

Les mer


Ronnie Johanson: Døpt til tro

Det er tydeligvis ikke nok å misjonere overfor døpte barn. All verdens barn må bli kristne, om jeg forstår Giske og Jesus rett, skriver Ronnie Johanson. (6.11.2008)

Les mer


Lars Morland: Svak argumentasjon fra HEF-ledelsen

Hijab symboliserer mennenes og religionens påbud om kontroll med ”sine” kvinner.  Å sammenligne dette med kvinnefrigjøring er å stille saken på hodet, skriver Lars Morland. (6.11.2008)

Les mer


Line Harsheim: Hadde ikke trodd HEF skulle hjelpe islam

Line Harsheim ønsker utdypning av Jens Brun-Pedersens hijab-utsagn. (5.11.2008)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Det HEF ikke vil diskutere

Dette handler om å holde visse statlige institusjoner nøytrale i forhold til livssyn og politisk ideologi, i hvert fall rent visuelt. Det vil eller evner ikke de offisielle representantene for HEF å diskutere, skriver Sara Azmeh Rasmussen. (5.11.2008)

Les mer


Roar Johnsen: Menneskerettigheter for alle

– Det er ingen grunn til å kritisere forbundets og generalsekretærens syn i denne saken, skriver tidligere styreleder i HEF, Roar Johnsen. (5.11.2008)

Les mer


Didrik Søderlind: Jeg tror Kjøsnes tar feil

– Akkurat som jeg mistenker at jeg ville blitt ekstra bekymret over islamisme dersom jeg var muslim, blir jeg ekstra på vakt overfor intolerante holdninger overfor religiøse menneskers rettigheter, skriver Didrik Søderlind. (4.11.2008)

Les mer


Baard Thalberg: Human-Etisk Forbund og hijab til uniform

– Hvordan passer en hijab inn i en norsk politiuniform? Det burde i utgangspunket være helt problemfritt, nesten ikke verdt å diskutere en gang, skriver hovedstyremedlem i HEF, Baard Thalberg. (4.11.2008)

Les mer


Iver Dreiås: Ny Humanistisk MILEpæl?

Når ble det vedtatt at Human-Etisk Forbund skal ha prinsipielle meninger om hvordan politiuniformer bør utformes, spør Iver Dreiås. (3.11.2008)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Hijab, Human-Etisk Forbund og forbudsiveren

Jeg trodde vi hadde kommet lenger i forholdet til religionsfrihet enn å ende opp med forslag om å forby det som for oss framstår som utslag av dumskap, skriver Jens Brun-Pedersen. (3.11.2008)

Les mer


Geir Smolan: Mile og islamismen

Dette er bare et foreløpig lavmål i en lengre tids utvikling som er helt uforståelig i en organisasjon som kaller seg humanistisk og avviser det overnaturlige, skriver Geir Smolan. (3.11.2008)

Les mer


Truls Kjøsnes: Mile har misforstått hva HEF er

Hvis det virkelig er slik at Mile opplever toleranse som noe vi automatisk bør praktisere ovenfor religiøse påbud tror jeg hun har misforstått både hva HEF og medlemmene står for, skriver Truls Kjøsnes. (3.11.2008)

Les mer


Line Harsheim: HEF-styret bør klargjøre sitt hijab-syn

Det er uklart om Miles utspill er et utrykk for hennes personlige mening. Hvis dette er et utspill som ikke er diskutert i styret, bør styret reagere, mener Line Harsheim. (31.10.2008)

Les mer


Svein Nossen: Hvorfor behandler HEF islam med silkehansker?

Hvorfor skal HEF arbeide for å fremme bruk av religiøse symboler i det offentlige, spør Svein Nossen. (31.10.2008)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Human-Etisk Forbund er på ville veier

Det siste utspillet fra generalsekretær Kristin Mile hvor hun gir støtte til bruk av det muslimske plagget hijab i politivesenet, er enda et bevis på alvorlig forvirring i HEF, hvor begreper som toleranse og religionsfrihet misforstås og misbrukes, skriver Sara Azmeh Rasmussen. (28.10.2008)

Les mer


Lars Morland: Sjokkerende om hijab

Kristin Miles utspill om hijab er en skam. Jeg må seriøst vurdere mitt medlemskap i denne organisasjonen, som ikke evner å få fram bedre ledere, skriver Lars Morland. (28.10.2008)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Feil om generalsekretærer

Det hadde sikkert styrket Kjell Horns sak om hans tilhengere hadde vært litt mer presise i sin argumentasjon, skriver Jens Brun-Pedersen. (14.8.2008)

Les mer


Gerd Hammerstad: Fri tanke skylder Horn en unnskyldning

Overvei om det kan være på sin plass å fremføre en unnskyldning overfor Kjell Horn når det gjelder omtalen av hans bok i FRI TANKE, oppfordrer Gerd Hammerstad. (12.8.2008)

Les mer


Jens Brun Pedersen: Liten Horn-oppklaring

Jens Brun-Pedersen benekter at han har mobbet Horn-familien, slik Hall Trøan Galaaen hevder. (12.8.2008)

Les mer


Hall Trøan Galaaen: Kjell Horn har mye rett i sin kritikk

Hall Trøan Galaaen, tidligere styreleder i Human-Etisk Forbund (1981-1983), forsvarer i dette innlegget Kjell Horns kritikk av Human-Etisk Forbund.

Les mer


Ole P. Lien: Tafatt (på) debatt!

Fritanke.no's debattsider trenger å revitaliseres! Kan det f.eks. være en tanke å bestille problematiserende og kan hende provoserende innspill?, spør Ole. P. Lien. (9.6.2008)

Les mer


Reidar Thorsen: Frihetsaksjonen mangler forankring

Først og fremst var det skivebom å vedta Frihetsaksjonen ved akklamasjon, uten forankring på grunnplanet i organisasjonen, skriver Reidar Thorsen, ansattes vararepresentant i HEF-styret. (28.5.2008)

Les mer


Kirsten E. L. Elgstøen: La det være konfirmantenes aksjon

Det viktige må være å se hva som faktisk skjer, hvem som gjør en innsats, satse på dem og smitteeffekten av at en fremhever hva andre har gjort, skriver Kirsten E. L. Elgstøen. (28.5.2008) 

Les mer


Kirsten Resaland: Frihetsaksjonen er spesiell

Når ble det uvesentlig at ungdommene vi lærer opp i kritisk og humanistisk tenkning, skriver på evalueringsskjemaer at det beste på kurset var "å hjelpe de i India"?, spør kursleder Kirsten Resaland. (24.5.2008)

Les mer


Gunnar Olafsen: Frihetsaksjonen må få leve videre

HAMUs utvikling har skjedd samtidig med at HEF har gjennomført Frihetsaksjonen. Er dette en tilfeldighet? Er dette også en uvesentlig bieffekt av Frihetsaksjonen, spør Gunnar Olafsen fra HAMU-styret. (23.5.2008)

Les mer


Sara Mauland: Skeptisk til nedleggelse som løsning

Statskonsults rapport var ikke udelt negativ til aksjonen, men konkluderte med at aksjonen enten måtte trappes opp eller legges ned. Er det ikke disse to alternativene vi da burde diskutere, ikke bare nedleggelse?, skriver Sara Mauland i Stavanger HEF/HAMU. (22.5.2008)

Les mer


Baard Thalberg: Frihetsaksjonen, kostnader og landsmøtet

Når vi fokuserer på kostnader så er det fordi vi ønsker at de ressursene vi har skal bli brukt best mulig på alle de områder vi er engasjert i, også HAMU, skriver hovedstyremedlem i HEF Baard Thalberg i et svar til Kirsten E. L. Elgstøen. (21.5.2008)

Les mer


Kirsten E.L. Elgstøen: Ansvarlig - overfor hva eller hvem?

Thalberg snakker utelukkende om kostnader, og det smaker av vammel norsk selvgodhet. Det er nesten så en venter å lese om "skattebetalernes penger", skriver Kirsten Elisabeth Lunde Elgstøen. (21.5.2008) 

Les mer


Even Gran: Svar til Trygve Losnedahl

Det er ikke ja eller nei til norsk flagg på 17. mai som er mitt hovedanliggende, men behovet for fellesskap og solidaritet, skriver Even Gran. (20.5.2008)

Les mer


Trygve Losnedahl: Et tillegg til Even Grans kommentar om flagg

Even Gran glemmer å ta med en viktig faktor i sin kommentar til flaggdebatten. Han sier ingen ting om flagget som symbol på tilhørighet,og hvor grensen mellom akseptable symboler går og ikke går, skriver Trygve Losnedahl. (19.5.2008)

Les mer


Baard Thalberg: Svar til Kirsten Elgstøen

De som ønsker å fortsette Frihetsaksjonen bør også ha en reell løsning på hvordan vi skal få den andre halvdelen av forbundet til å stille opp, skriver hovedstyremedlem Baard Thalberg. (9.5.2008)

Les mer


Kirsten E. L. Elgstøen: Uklokt å legge ned Frihetsaksjonen

Frihetsaksjonen burde heller trappes opp og utvides, med fokus på flere menneskerettsovertramp i religionens navn, skriver Kirsten E. L. Elgstøen. (30.4.2008)

Les mer


Kine Barbala: Ingen krise med synkende konfirmanttall

Med de drastisk økende tallene for den borgerlige konfirmasjonen, var vi i ferd med å påta oss samfunnsansvar vi kunne ha brukket ryggen under, skriver Kine Barbala. (6.4.2008)

 

Les mer


Harald Fleishcer: Hijab og karikaturer

Stadig flere vestlige kvinner, med et helt normalt utseende, gjør seg selv til en karikatur av en kvinne ved hjelp av silikon, fettsuging og plastisk kirurgi. Er det et uttrykk for at de er frigjorte, spør Harald Fleischer. (27.3.2008)

Les mer


Leif Osvold: Et sekulært samfunn?

Når kun 27 % av befolkningen ikke tror at det finnes noen gud, så kan vi vel trygt si at vi lever i et religiøst samfunn, skriver Leif Osvold. (27.3.2008)

Les mer


Robin Tande: Svar skyldig? Ja - til Andreas Edwien!

Det er en skam at ikke andre har fulgt opp Edwiens spørsmål og utfordringer til statskirkens teologer og autoriteter, som i sin tid ble ham svar skyldig, skriver Robin Tande i en kommentar til de pågående "gudsdiskusjonene". (27.3.2008)

Les mer


Baard Thalberg: Hva har Hovedstyret gjort når slikt skjer?

Vi er demokratiske, og demokrati tar tid. Dette vil mange oppleve som tungrodd. Mange blir også overrasket over at ideer og forslag ikke kan gjennomføres nærmest umiddelbart, skriver hovedstyremedlem Baard Thalberg. (13.3.2008)

Les mer


Robin Tande: Azmeh Rasmussens "ondsinn" og Usman Ranas "fornuft"

Jeg har problemer med generalsekretærens språkbruk; "ondsinnet trakassering" blir i mine øyne uforståelig eskalering - "rettferdig harme" til tross?, skriver Robin Tande. (13.3.2008)

Les mer


Arnfinn Pettersen: Svar til Harsheim

Harsheim feilleser meg med viten og vilje, og hun gjør det med en særs vrang vilje i tillegg, skriver Arnfinn Pettersen i et svar til Line Harsheims innlegg 11.3.2008. (12.3.2008)

Les mer


Line Harsheim: Gjør døren høy, gjør porten vid

Hvis et styremedlem aldri kan delta i en uformell debatt som indirekte eller spontant dreier seg om HEF uten å skjule seg bak et feigt slør av anonymitet, skjønner jeg at Sara Azmeh Rasmussen synes at det er lavt under taket, skriver Line Harsheim. (11.3.2008)

Les mer


Olav Norem: Sara Azmeh Rasmussen vil bli savnet

Jeg kan ikke se annet enn at Sara Azmeh Rasmussen i alle disse sakene har hatt et saklig utgangspunkt med hensikt å få en debatt om HEF fører en riktig linje, skriver Olav Norem. (11.3.2008)

Les mer


Knut Flatland: Sekulær tidsangivelse

Nå som nøytralitet er aktuelt både når det gjelder formålsparagraf og ekteskapslov, trenger vi også en livssynsnøytral, sekulær tidsregning, skriver Knut Flatland. (6.3.2008)

Les mer


Kine Barbala: Støtte til Sara Azmeh Rasmussen

Det er viktig at vi har en organisasjonsform som fremmer debatter og ikke kveler dem, skriver nestleder i HEF fylkeslag, Kine Barbala, i en støtteerklæring til avgåtte styremedlem Sara Azmeh Rasmussen. (6.3.2008)

Les mer


Gisle Johnson: Ateist og humanisme

Når man godtar betegnelsen ateist for egen del, åpner man for at ens livssyn – når det sees fra religionens side – kan beskrives negativt, skriver HEF-veteran Gisle Johnson. (25.2.2008)

Les mer


Vegard Martinsen: Ingen konspirasjon bak JFK-drapet

Hvis det var en konspirasjon må denne også innbefatte de som hjalp til med å dekke over bevismaterialet som viste at det var en konspirasjon, skriver Vegard Martinsen i nytt svar til Christer Bakke Andresen (4.2.2008) 

Les mer


Christer Bakke Andresen: En advokat og JFK-saken

Vincent Bugliosis bok er omfattende, men allerede omstritt i forskermiljøer. Tiden vil vise om den vil bli et definitivt verk om JFK-saken, skriver Christer Bakke Andersen i sitt svar til Vegard Martinsen. (31.1.2008)

Les mer


Vegard Martinsen: JFK-saken ER oppklart

Det finnes ingen beviser som tyder på en konspirasjon i Kennedy-saken, skriver Vegard Martinsen i sitt svar på Christer Bakke Andresens påstand om manglende oppklaring av drapet på Kennedy. (24.1.2008)

Les mer


Christer Bakke Andresen: JFK - drapssaken som aldri blir oppklart

Tilbøyeligheten til å avblåse en debatt uten egentlig å gå inn i materien er interessant i sammenheng med konspirasjonsdebatten, og JFK-saken gir perspektiv på andre saker av samme karakter, mener Christer Bakke Andresen (21.1.2008).

Les mer


Ronnie Johanson: Kristent formål med skolen?

Som man spør, får man svar, skriver Ronnie Johanson i forbindelse med en meningsmåling om kristendomsfag og kristne formålsparagrafer i den kristne avisa Vårt Land. (18.1.2008)

Les mer


Arnfinn Pettersen: Tøver jeg?

Det er selvsagt mulig jeg farer med tøv i min kritikk av kulturprisutdelingen, men Åge Stavsøiens argumentasjon har ikke overbevist meg, skriver Arnfinn Pettersen i sitt svar. (7.12.2007)

Les mer


Michael Blümlein: Innvandringsdebattens tabuer

– Toneangivende nordmenn og innvandrere må slutte å legge all skyld for innvandrerkriminalitet og arbeidsløshet på samfunnet, skriver Michael Blümlein. (4.1.2008)

Les mer


Rune Vik-Hansen: Humanisme og eksistensialisme

– Forestillingen om ”bevisste valg” er en nevro-metafysisk umulighet, skriver Rune Vik-Hansen. (4.1.2008)

Les mer


Åge Stavsøien: Arnfinn Pettersen, du tøver!

Sett i lys av motstandsmenn som innvandringsmotstanderen Erik Gjems-Onstad kan det faktisk la seg gjøre å sammenligne Hizbollah med den norske motstandsbevegelsen, mener Åge Stavsøien. (20.12.2007)

Les mer


Ole P. Lien: Dialog og naivitet

Debatten rundt dialog med religiøse på Fri Tanke har etter min forståelse vært vel slapp og løs i fisken, med uklare ståsteder, grensoppganger og skillelinjer, skriver Ole P. Lien. (17.12.2007)

Les mer


Didrik Søderlind: Selektiv lesning fra Helle

- Inger Marie Helle leser antologien Verdier og verdighet på en veldig selektiv måte når hun bruker den som argument for sitt syn på tildelingen av årets humanistiske kulturpris, skriver Didrik Søderlind. (14.12.2007)

Les mer


Arnfinn Pettersen: Juryen tolker bort det åpenbare

Juryen understreker i sin begrunnelse at det er for sitt samfunnsengasjement Slettemarks belønnes. Da blir det merkelig når juryen nekter å ta dette engasjementet på alvor, skriver Arnfinn Pettersen i sitt svar til Inger Marie Helle. (14.12.2007)

Les mer


Baard Thalberg: Har vi plass til ateister i HEF? Og hvor er religionskritikken?

- Selv om enkelte etterlyser religionskritikk, så er den på ingen måte død, skriver hovedstyremedlem Baard Thalberg. (12.12.2007)

Les mer


Inger Marie Helle: Farlig nær en antihumanistisk verdi

Inger Marie Helle mener Arnfinn Pettersen definerer tolkningsmulighetene for kunst så smalt at det nærmest blir antihumanistisk. Helle er ansatt i Human-Etisk Forbund og medlem av juryen som ga Humanistisk kulturpris til Kjartan Slettemark. (11.12.2007)

Les mer


Den tvilsomme humanist: Et merkelig forbund

Bloggeren Den tvilsomme humanist (Arnfinn Pettersen) har i dag kastet seg inn i HEF-debatten. På bloggen svarer han Line Harsheim på om det er plass for ateister i Human-Etisk Forbund. (11.12.2007)

Les mer


Leif Osvold : Mer religionskritikk!

- HEFs samrøre med diverse trossamfunn fører til at HEF blir kvalmende omfavnet av disse, og legitimert som en slags kvasi-religion, skriver Leif Osvold. (11.12.2007)

Les mer


Ronnie Johanson: Kritikk av kritikk av religionskritikk

Ronnie Johanson oppfordrer Didrik Søderlind til å avkrefte offentlig at HEF bare driver med religionskritikk, istedenfor å beklage seg over dette og dermed bekrefte myten.(10.12.2007)

Les mer


Olav Norem: Nyttig innspill fra Sara Azmeh Rasmussen

Olav Norem konstaterer at Sara Azmeh Rasmussen får HEFs ledende organer til å gå i forsvarsposisjon på en måte som kan minne om foredragsholderen som i margen i manuskriptet hadde notert: ”Dårlig argument, hev stemmen”. (6.12.2007)

Les mer


Ole P. Lien: God dialog krever klar(gjort)e intensjoner

For meg framtrer diskusjonen på Fritanke.no som en konfrontasjon mellom to tenke-/handlemåter, der pragmatisme og de-små-stegs-politikk (Gule) konfronteres med prinsipielle markeringer (Rasmussen), skriver Ole P. Lien (5.12.2007).

Les mer


Jens Brun-Pedersen: Raushet er tilbakeholdenhet

Det er på høy tid at de kristne nå viser raushet og romslighet og bryter tradisjonen med å se på skolen som Den norske kirkes eiendom, skriver pressesjef i HEF, Jens Brun-Pedersen, i et svar til lærer Christian Evenshaug. (5.12.2007)

Les mer


Line Harsheim: HEF må tåle å gå i konflikt

HEF må gå bort fra den samtykkende, ikke-målrettete dialogen og bringe inn religionskritiske synspunkter, skriver Line Harsheim, som er kritisk til mange av høringsuttalelsene Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har levert - med HEFs stemme. (4.12.2007)

Les mer


Christian Evenshaug: Litt folkeopplysning om enhetsskolen

- Enhetsskolen består lengst med raushet og romslighet. Dette mener jeg HEF også bør ha i bakhodet når de støtter de mest militante utspillene for å få en mest mulig religionsfri skole, skriver Christian Evenshaug. (3.12.2007)

Les mer


Bjørn Morten Litveit Hansen: Om dialog

I dette innlegget får Sara Azmeh Rasmussen støtte fra sin kollega i HEF-styret Bjørn Morten Litvet Hansen. - Konfrontasjon bør brukes med forsiktighet, men i enkelte sammenhenger – som denne – er det en dyd av nødvendighet, skriver han. (3.12.2007)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Hva har vi oppnådd med dialog?

Gule demonstrerer defaitisme, og et knefall for religiøse krefter. Han kan gjerne fortsette sin dans med Djevelen, men jeg nekter å være med på dansen. (3.12.2007)

Les mer


Sissel Halden: Sekularisering av Det teologiske fakultet

– Hvordan kan Trygve Wyller si at Det teologiske fakultet er sekularisert så lenge det kreves at ansatte i høyere vitenskapelige stillinger skal være medlemmer av Den norske kirke? spør Sissel Halden. (2.12.2007)

Les mer


Lars Gule: Hva vil vi oppnå?

– Hvis det IKKE er grunn til å tro at noen liv blir reddet eller noen mennesker unngår diskriminering, hva kan da være hensikten med et dialogbrudd? spør Lars Gule. (2.12.2007)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: En HEF-dialog med Norgespatriotene?

Å forfekte et etno-nasjonalistisk verdisyn kan ifølge Sandvigs logikk ikke være mer diskvalifiserende enn å vise aksept for dødsstraff for homofili, skriver Sara Azmeh Rasmussen. (30.11.2007)

Les mer


Line Harsheim: Er det plass for ateister i HEF?

Line Harsheim mener HEF er blitt en organisasjon som kjemper for retten til å dyrke sin overtro og for minoriteters rettigheter generelt. (30.11.2007)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: De døve og blindes dialog

– Et felles verdigrunnlag er nødvendig hvis vi skal kunne betegne dialogen som meningsfull, skriver Sara Azmeh Rasmussen. Hun etterlyser en offisiell religionskritikk fra HEFs side. (29.11.2007)

Les mer


Lars Gule: Om nødvendigheten av nyanseringer

Gjennom Azmeh Rasmussens noe «dogmatiske» utlegninger av livssynsdialogene – og mine synspunkter – undergraver hun inntrykket av sin egen vilje og evne til å forstå andres posisjoner, skriver Lars Gule. (28.11.2007)

Les mer


Robin Tande: Dialog og grunnlovfestet sjikane

Selvfølgelig må det være dialog. Men dialogen må ikke være krypende og unnvikende, skriver Robin Tande. (28.11.2007)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Den passiviserende religionsdialogen

– Lars Gule forenkler og slenger alvorlige anklager mot en humanist og en motdebattant han har kjent lenge. Det er rett og slett uakseptabelt, skriver Sara Azmeh Rasmussen. (28.11.2007)

Les mer


Lars Gule: Både dialog og religionskritikk

Sara Azmeh Rasmussen går for langt i sin avvisning av religions- og livssynsdialogene som foregår i Norge, skriver Lars Gule, tidligere generalsekretær i HEF. (25.11.2007)

Les mer


Jens Brun-Pedersen: tilsvar til Thorsen

De to aksjonene som ble satt i gang mot TV2-serien, hadde som mål å få stoppet serien. Aksjonene er med andre ord sensurforsøk, skriver Jens Brun-Pedersen i dette tilsvaret til Marius Thorsen. (13.11.2007)

Les mer


Marius Thorsen: Brun-Pedersen blander skitt og kanel

Marius Thorsen kritiserer Jens Brun-Pedersen for å sammenligne den kristne boikottaksjonen mot TV2s De syv dødssyndene med muslimenes reaksjoner mot Muhammed-tegningene. De kristne har brukt et helt legitimt maktmiddel, og Brun Pedersen tar forskrekkelig feil, mener han. (12.11.2007)

Les mer


Baard Thalberg: Tanker etter en bisettelse

Hvordan den enkelte pasient opplever sin situasjon både fysisk og eksistensielt varierer, og det vedkommer ikke omgivelsene å overprøve den sykes subjektive oppfatning av egen situasjon, skriver Baard Thalberg i dette innlegget for aktiv dødshjelp. (18.10.2007)

Les mer


Line Harsheim: All religionsundervisning er skadelig

Istedenfor å arbeide for et samfunn hvor opplæring og indoktrinering i overtro og virkelighetsflukt ikke foregår i det offentliges regi, velger HEF å bidra til at religion i alle sine varianter skal få større innflytelse og spillerom, skriver Line Harsheim. (18.10.2007)

Les mer


Anne Bjørke: Fridomsaksjonen – for fleire enn konfirmantar?

Fridomsaksjonen kan verte så mykje meir, for oss alle – det kan verte eit tilbod til kvar enkelt av oss om å gjere ein direkte innsats som verkeleg betyr noko for ei rekkje menneskje, skriv Anne Bjørke. (17.10.2007) 

Les mer


Bjørn Morten Litveit Hansen: Om intellektuelle selvmord og selvmål

Jeg har til gode å høre en kristen omtale sin tro som en hypotese, noe jeg i utgangspunktet ville satt pris på da det i det minste ville formidlet en betydelig grad av usikkerhet, skriver Bjørn Morten Litveit Hansen. (12.10.2007)

Les mer


Joakim Haaland: Kan noen vekke ateistene?

Vi ateister har slått oss til ro med det faktum at vi som lever i et såpass sekulært land ikke trenger en religionsdebatt grunngitt i spørsmålet om tro versus ingen tro. Vi utfordrer ikke religion på de ødeleggende delene av den, skriver Joakim Haaland. (12.10.2007)

Les mer


Robin Tande: Replikk til Lars Gule

Jeg håpet å være så tydelig at flere innlegg fra meg om saken skulle bli unødvendig, skriver Robin Tande i en ny replikk til Lars Gules siste innlegg. (9.10.2007)

Les mer


Ole P. Lien: Respekt og respekt, fru Blom

Normen om «respekt» er ikke uten videre et ideal å tilstrebe, skriver Ole P. Lien og tar opp tråden fra Klaus Gaarders innlegg om Dawkins og religionen. (8.10.2007)

Les mer


Lars Gule: På vakt mot autoritær humanisme

Vi må være på vakt mot en autoritær humanisme – og derfor forsvare menneskerettsprinsippene, skriver Lars Gule. (8.10.2007)

Les mer


Robin Tande: Klargjørende, men ikke overbevisende om friskoler

Hvor finner man dekning for at barn skal være fratatt slike rettigheter? Hvis menneskerettighetene får en slik konsekvens, må jeg ta sterk avstand fra dem på dette punkt, skriver Robin Tande i svar til Lars Gule. (5.10.2007)

Les mer


Line Harsheim: Støtte til Sara Azmeh Rasmussen

Som Sara Azmeh Rasmussen trodde jeg at hovedmålsetningen med HEF var å jobbe for et sekulært samfunn, og dette skulle oppnås gjennom opplysning og konstruktiv religionskritikk, skriver Line Harsheim. (5.10.2007)

Les mer


Lars Gule: En humanistisk friskolepolitikk - svar til Robin Tande

En obligatorisk, om enn konfesjonsfri offentlig skole er et brudd på lovfestede friheter eller menneskerettighetene, skriver Lars Gule i sitt svar til Robin Tande. (4.10.2007)

Les mer


Robin Tande: Friskoler og foreldrerett

Er det diskriminerende og brudd på lovfestede friheter eller menneskerettigheter å ha en lovfestet, konfesjonsfri offentlig og obligatorisk skole? Robin Tande retter spørsmålet til Lars Gule. (3.10.2007)

Les mer


Klaus Gaarder: Dawkins og problemet med respekt for religion

Jeg følger med interesse, men ikke så liten frustrasjon debatten omkring "The God Delusion" av Richard Dawkins, skriver Klaus Gaarder. (1.10.2007)

Les mer


Lars Gule: Seremonienes betydning

Erkjennelsen av at høytidelige tradisjonsformidlende seremonier er viktig for så mange mennesker, gjør at seremonier har en helt naturlig plass i en humanistisk organisasjons daglige virke, skriver Lars Gule. (27.9.2007)

Les mer


Bjørn Morten Litveit Hansen: Ad Humanistisk navnefest

Å fremheve at dette utelukkende er en fin fest for foreldrene i et lykkelig øyeblikk og derved redusere barnets rolle i seremonien vil være absurd, skriver Bjørn Morten Litveit Hansen i dette svaret til Ole P. Lien. (26.9.2007)

Les mer


Staffan Gunnarson: Samme vilkår kan aldri bli undertrykkende

- Om konsekvensen av en politikk blir ikke-humanistisk må humanister tenke seg om, skriver Staffan Gunnarson.

Les mer


Ole P. Lien: Seremonier i HEF-regi

Bjørn Morten Litveit Hansen tar etter Ole P. Liens mening feil i den vurderingen at foreldrene gjennom navnefesten "offentlig markerer barnet med sine egne standpunkter". (25.7.2007) 

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Den sunne debatten

Jeg anser det som min plikt som tillitsvalgt å peke på svakheter, avsporinger og problematiske sider i organisasjonens politikk, skriver Sara Azmeh Rasmussen om sin rolle i debatten hun startet. (24.9.2007)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Happy man med turban

Lars Gules forståelse for menneskerettighetskonvensjonen assosiasjoner til fundamentalistenes omgang med hellige skrifter, skriver Sara Azmeh Rasmussen. (24.9.2007)

Les mer


Lars Gule: Humanister vet ikke hva som er best for andre

- Å ville forby og undertrykke – selv i det godes navn – er illiberalt og antihumanistisk, skriver Lars Gule. (20.9.2007)

Les mer


Bjørn Morten Litveit Hansen: Pluralismens bregrensninger, del II

I dette svaret til sitt med-styremedlem Baard Thalberg, forklarer Bjørn Morten Litveit Hansen blant annet hvorfor har er skeptisk til Humanistisk navnefest. (19.9.2007)

Les mer


Baard Thalberg: Lange linjer, aktiviteter, samt det å være styremedlem

– Som hovedstyremedlemmer er vi forpliktet til å påse at HEFs prinsipp og arbeidsprogram blir gjennomført, selv om vi privat har et annet syn på enkeltsaker, skriver Baard Thalberg i et svar til Sara Azmeh Rasmussen og Bjørn Morten Litveit Hansen. (19.9.2007)

Les mer


Bjørn Morten Litveit Hansen: Pluralismens begrensninger

Kjernen i Azmeh Rasmussens kritikk er ikke å komme unna; HEF er på vei til å ofre sekularismen på pluralismens alter, skriver styremedlem i HEF, Bjørn Morten Litveit Hansen. (18.9.2007)

Les mer


Staffan Gunnarson: Enfold gir ikke mangfold

Personer med et humanistisk grunnsyn bør forsvare den svakere parts, i dette fall barnas, rett til religionsfrihet. Uansett hva deres foreldre måtte mene, skriver Staffan Gunnarson. (18.9.2007)

Les mer


Ronnie Johanson: Hjernevask av skoleunger og hårvask av bleieunger

Jeg er enig med Sara Azmeh Rasmussen i at vi bør bekjempe, ikke støtte, religiøse skoler. Hvor langt man skal gå, kan diskuteres. Det er vanligvis ikke slik at man vil forby det man bekjemper, skriver Ronnie Johanson.(17.9.2007)

Les mer


Gunnar Lundh: Religiösa friskolor

Den som hävdar att religionsfrihet innebär rätten att sätta sina barn i en religiös friskola, talar enbart för förälderns rättighet att styra en annan individs uppfattningar. Och det är en helt omöjlig uppfattning för en humanist, skriver Gunnar Lundh. (17.9.2007)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Målet helliger ikke middelet

– Mens humanistene i Oslo sprettet opp champagne-korkene etter KRL-dommen, satt jeg hjemme og fortvilte over tapet av en stor drøm, skriver Sara Azmeh Rasmussen. (14.9.2007)

Les mer


Richard Dawkins på en hest – svar til Moum

Professor Dawkins klarer seg bra uten verken å bli satt på pidestall eller tegnet på en høy hest. Men skal debatten rundt bøker som «Gud – en vrangforestilling» føre noe som helst videre, må diskusjonen føres på sak, ikke person, skriver Ole P. Lien i et svar til Helle L. Moum.

Les mer


Dawkinskritikere, -bejublere og andre stuerene varulver

Kommentarer av Even Gran, Levi Fragell og Arnfinn Pettersen har fått Helle L. Moum til å undre: "Må jeg [...] melde meg ut av Human-Etisk Forbund og i stedet kjøpe aksjer i Institusjonen Fritt Ord fordi jeg ikke klarer å tegne Richard Dawkins på en høy hest?" (9.8.2007)

Les mer


Nei til atomvåpen og Aril Edvardsen

Anne Brinch Skaara skriver at det er en misforståelse at Nei til atomvåpen skal inngå i et formelt samarbeid med Aril Edvardsen og Troens bevis. (25.6.2007)

Les mer


Den beste av verdener

– Multiverse-teorien styrker ateismen, fordi den kan brukes til å gjendrive et moderne gudsbevis, skriver Ronnie Johanson i dette svaret til Arnfinn Pettersens kommentar "Ateister, agnostikere og varulver". (30.5.2007)

Les mer


Til forsvar for Frihetsaksjonen

Styremedlem i HAMU, Sara Mauland, argumenterer i dette debattinnlegget for at Frihetsaksjonen bør opprettholdes, og at HAMU bør styrkes. – HAMU kan holde arbeidet sitt gående uten Frihetsaksjonen, men med reduserte inntekter må ambisjonsnivået vårt justeres ned, skriver hun (30.05.2007)

Les mer


Walid al-Kubaisi: Saras umoderate usannheter

Sara Azmeh Rasmussen driver med avledningsmanøvre når hun forteller usanne grunner som årsak til at pressekonferansen torsdag 26.4 ble avlyst, skriver Walid al-Kubaisi (30.4.2007)

Les mer


Sara Azmeh Rasmussen: Svar til Walid al-Kubaisi

I dette innlegget svarer Sara Azmeh Rasmussen på innlegget "Saras umoderate usannheter" av Walid al-Kubaisi. (30.4.2007)

Les mer


Trond R. Larsen: Det offentlige kan gjøre gravferdsforvaltningen bedre

Etter å ha avviklet et vikariat hos kirkevergen, var jeg snar med å melde meg ut av statskirken og inn i HEF. En ting er at jeg ikke jeg føler noen tilknytning til kirken, en annen ting er at jeg opplevde at kirken fortier en rekke fakta når det gjelder forhold der kirken og den sekulære del av befolkningen kan ha ulike oppfatninger av tingenes tilstand, skriver Trond R. Larsen. (12.3.2007)

Les mer


Felix Gulsrud: 9/11 – myte for en krigstid?

Hvor merkelig det enn virker, så rekker ikke 20 toppetasjer av 110 etasjes stålkonstruksjoner å knuse de 90 underliggende etasjene til pinneed på under 25 sekunder, skriver Felix Gulsrud i denne kritikken av Jan Hauglands artikkel om 9/11-konspirasjonene i siste utgave av papir-Fri tanke (15.1.2007)

Les mer


Jan Haugland: Konspirasjoner omkring WTC 7

"Jeg spør meg hvor mye Anniken Dulin har lett når hun hevder at de amerikanske undersøkelsene 'ikke nevner' at WTC 7 styrtet sammen," skriver Jan Haugland i et tilsvar til Dulins debattinnlegg Tre tårn raste 11. september. (15.1.2007)

Les mer


Anniken Dulin: Tre tårn raste 11. september

"Det var jo vitterlig tre tårn som raste sammen. Dette blir ikke kommentert av forfatteren," skriver Anniken Dulin om Jan Hauglands artikkel Religion for en ny tid – konspirasjonsteorier om 11. september. (9.1.2007)

Les mer