Hovedside > NYHETER > 47 prosent av alle menn er ateister

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

47 prosent av alle menn er ateister

47 prosent av norske menn avviser helt at ”Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft” står bak livet på jorda. 36 prosent av kvinnene mener det samme. Det viser en undersøkelse som offentliggjøres på NRK1 i kveld.

Tekst: Even Gran
Publisert: 13.3.2008

Ifølge en ny undersøkelse fra NRK og Norstat kan 47 prosent av alle norske menn gå med en slik t-skjorte.
 
47 prosent av alle menn er helt uenige i at ”Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft” står bak livet på jorda. Ytterligere 13 prosent er ”delvis uenig” i påstanden. Tilsvarende tall for kvinner er 36 prosent ”helt uenig” og 12 prosent ”delvis uenig”.

Samlet for menn og kvinner er det 54 prosent som er helt (41%) eller delvis (13%) uenig i at  ”Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft” står bak livet på jorda.

Den motsatte sida samler færre stemmer. Her oppgir 21 prosent å være helt enig i påstanden om ”Gud eller noen annen guddommelig skaperkraft” står bak livet på jorda, mens 18 prosent er delvis enig. Samlet blir dette 39 prosent, med en langt større andel er usikre. Sju prosent svarer ”vet ikke”. Det ingen vesentlige utslag når det gjelder utdannelse, men når det gjelder alder later det til at det er litt flere ateister blant yngre.

Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra NRK-programmet Schrødingers katt. Grunnlaget er telefonintervjuer med et representativt utvalg på 1000 personer.

Høy oppslutning om evolusjonslæren
NRK/Norstat har også spurt om folk ”tror at utviklingen av livet her på jorden har skjedd gjennom gradvis utvikling og evolusjon?”. Her svarer 59 prosent at de er helt enige, mens 24 prosent er delvis enig. Samlet sett blir dette 83 prosent til fordel for evolusjonslæren.

FAKTA:

Schrødingers katt
er et populær- vitenskapelig program på NRK 1. Det sendes hver torsdag kl. 1930.

I kveld kan du også høre om amerikaneren Craig Venter som skaper kunstig liv i laboratoriet.

Her kan du lese mer og se gamle sendinger

På den andre siden er det langt svakere oppslutning. Kun åtte prosent svarer at de er helt uenige i påstanden om utvikling og evolusjon, mens fire prosent er delvis uenig. Samlet blir dette 12 prosent. Fire prosent svarer ”vet ikke”.

Det er en liten overvekt av menn som støtter evolusjonslæren, men ingen nevneverdige utslag når det gjelder alder.

Støtten til evolusjonslæren øker imidlertid sterkt med utdannelse. Kun 46 prosent av de med grunnskoleutdannelse mener evolusjonslæren stemmer. Tilsvarende tall for de med mer enn fire års høyskoleutdannelse er 74 prosent. Usikkerheten (delvis enig eller uenig) synker også jo mer utdannelse man har.

Samsvarer med tidligere undersøkelser
De nye resultatene harmonerer godt med tilsvarende resultater fra andre undersøkelser. En undersøkelse fra 2006, som Opinion utførte for Human-Etisk Forbund, viste at 11 prosent avviser evolusjonslæren, et resultat som var i overenstemmelse med tidligere undersøkelser fra 1991 og 1996.

Når det gjelder troen på det overnaturlige er det også stor grad av samsvar. Men her varierer resultatene litt avhengig av hva man ber folk si at de ”tror på”. Jo smalere man definerer gudsbegrepet, jo mindre oppslutning samler det. I februar 2006 offentliggjorde for eksempel Aftenposten en undersøkelse der folk ble spurt om de "tror på Gud", altså et mer snevert gudsbegrep enn det Norstat har brukt i denne undersøkelsen. 29 prosent svarte ja på dette.

I en internasjonal gallupundersøkelse fra 2005 ble folk spurt om de ”betegner seg som religiøse”, altså et mer upresist gudsbegrep. 36 prosent i Norge svarte ja på dette. Dette harmonerer godt med de ferske Norstat-tallene fra NRK, der altså 39 prosent er helt eller delvis enig i det noe upresise gudsbegrepet "Gud eller annen guddommelig skaperkraft".


Til tross for at NRK/Norstat opererer med et vagt og åpent gudsbegrep, avviser et flertall at det står noe guddommelig bak vår eksistens.

– Noen definerer alltid sin egen virkelighet
Da Opinions tall om oppslutningen rundt evolusjonslæren ble lagt fram i 2006, konstaterte evolusjonsbiolog Dag O. Hessen at det neppe lar seg gjøre å få oppslutningen rundt evolosjonslæren opp i 100 prosent.

– Tallene definerer ganske godt den andelen av befolkningen som uansett velger å definere sin egen virkelighet. Jeg er fornøyd så lenge oppslutningen rundt Darwins utviklingslære ikke synker, slo Hessen fast overfor Fritanke.no. 

Flere tall om tro og tvil finner du i denne Fritanke.no-saken.