Hovedside > REPORTASJE > Ombestemmer seg hvis Frp får kirkestatsråden

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

Ombestemmer seg hvis Frp får kirkestatsråden

Statskirketilhenger Dag Thorkildsen er ikke sterkere i troen enn at han ombestemer seg hvis Frp kommer til makta. Det fikk vi vite på et internt stat/kirke-seminar for Aps stortingsgruppe tirsdag.

Tekst og foto: Even Gran
Publisert: 25.10.2006

Tirsdag 24.10 arrangerte Ap, AUF og Humanistiske sosialdemokrater et internt seminar om stat/kirke-saken for Aps stortingsgruppe.

Prosessen i Arbeiderpartiet er viktig fordi Ap sitter på vippen i stat/kirke-saken. Selv om det bare er Senterpartiet som er klar tilhenger av å videreføre statskirkeordningen, krever de nødvendige grunnlovsendringene 2/3-flertall. Dette flertallet faller hvis Ap konkluderer på samme måte som sin regjeringspartner Sp.


Besøkende fra Humanistiske sosialdemokrater og andre pressgrupper, dominerte det som egentlig skulle være et internt møte for Aps stortingsgruppe.

Det var meningen at seminaret på tirsdag skulle være en anledning for de som faktisk kommer til å avgjøre dette, nemlig Aps stortingsgruppe, til å diskutere saken åpent. Slik gikk det ikke. Kinosalen på Stortinget var fylt med representanter fra den interne partigruppa Humanistiske sosialdemokrater og andre grupperinger som allerede har tatt standpunkt i saken.

Bare rundt sju-åtte av Aps 63 stortingsrepresentanter var tilstede da møtet startet. Kun to representanter tok ordet i debatten; Eirin Kristin Sund fra Rogaland og Freddy de Ruiter fra Aust-Agder. Førstnevnte er medlem av HEF, nestleder i Humanistiske sosialdemorakter og en sterk tilhenger av å skille stat og kirke. Sistnevnte hører til i motsatt leir.

Giske krever bred forankring

Styreleder Vinjar Tufte i Humanistiske sosialdemokrater (t.h.) i diskusjon med Aps partisekretær Martin Kolberg.
 
Etter en kort innledning av partisekretær Martin Kolberg, var det klart for sju inviterte innledere. Statssekretær Randi Øverland fra Kirke- og kulturdepartementet var først ut.

Hun brukte sin innledning til å fortelle forsamlingen om de tre alternativene Gjønnes-utvalget trekker opp for det framtidige forholdet mellom kirke og stat; ”Grunnlovsforankret folkekirke” (fortsatt statskirke), ”Lovforankret folkekirke” (mellomløsningen) og ”Fristilt folkekirke” (skille mellom stat og kirke).

Randi Øverland understreket at hennes statsråd, Trond Giske, aldri ville gå inn for en løsning som ikke har bred forankring i befolkningen.

Deretter var turen kommet til Bente Sandvig fra Human-Etisk Forbund. Hun understreket at denne diskusjonen må handle om hvilken stat vi vil ha og kritiserte debatten generelt og prosessen i Gjønnes-utvalget, der hun var representant, for å ha vært altfor opptatt av indrekirkelige prosesser.

– Slike ting har verken et statlig utvalg eller jeg som ikke-kristen noe med, poengterte hun. Sandvig etterlyste videre likestillingstenkning fra Arbeiderpartiet og spurte hvorfor livssyn er det eneste området der Ap tilsynelatende åpner for å akseptere forskjellsbehandling.

– Fjern de undertrykkende paragrafene

Det er ikke nødvendig å tenke prinsipielt så lenge vi fjerner de diskriminerende paragrafene i Grunnloven, mener Trond Bakkevig.
 
Lena Larsen synes det er viktig med en "åpen og tolerant folkekirke", selv om hun selv er muslim.
 
Dag Thorkildsen forsvarer statskirkeordningen, men ikke mer dypfølt enn at han ombestemmer seg den dagen Frp får kirkeministeren.
 
Marianne Uri Øverland skjønner ikke hva som er problemet med at noen nektes å bli statsråd på grunn av sitt livssyn. Så lenge vi aksepterer kvoteringsordninger for kjønn, må vi kunne akseptere dette også, mener hun.
 
To innbitte forkjempere for skille mellom stat og kirke: Bente Sandvig fra HEF og Dag Nygård fra det "nye" Norske kristne råd.
 
Dag Nygård, som er spesialrådgiver i det "nye" Norges Kristne Råd, fortalte at han har opplevd prester i Den norske kirke (Dnk) som frykter et skille mellom stat og kirke fordi ”da blir vi bare en sekt sammen med de andre sektene”.

– Slikt er det veldig lite hyggelig å høre, når man selv tilhører en av de ”sektene” Dnk-prestene føler det nedverdigende å bli sammenlignet med, sa Nygård.

Trond Bakkevig, prest i Vestre Aker kirke, argumenterte for mellomløsningen. Han pekte på at det er svært viktig å fjerne alle de diskriminerende paragrafene i Grunnloven. Bakkevig brukte lang tid på å forklare det prinsipielt forkastelige for eksempel i å hindre noen fra å bli statsråd fordi de har ”feil tro”.

– Hvordan ville dette høres ut hvis vi hadde sagt at ”minst halve regjeringen må ha hvit hudfarge”, spurte Bakkevig retorisk.

Når det gjaldt det konkrete forholdet mellom kirke og stat, medga imidlertid sognepresten at han ikke så samme grunn til å tenke prinsipielt.

– Så lenge de diskriminerende paragrafene forsvinner, kan man tillate seg å tenke mer pragmatisk. Derfor støtter jeg mellomløsningen, fordi jeg mener det er viktig at staten trekker opp noen rammer for hva et så stort og viktig trossamfunn som Dnk faktisk kan gjøre, mente han.

Muslimen Lena Larsen satt også i Gjønnes-utvalget og var blant de som støttet mellomløsningen. Hun understreket betydningen av å ta hensyn til folks tause religiøsitet og behovet for en ”åpen og tolerant folkekirke”. En slik raushet fra henne som muslim mente hun burde være et eksempel til etterlevelse for andre.

– Hvis Frp får kirkeministeren, skifter jeg mening
Den liberalkristne Dag Thorkildsen, professor ved Teologisk fakultet, brukte sin innledning til å fortelle om hvor viktig staten har vært for å dreie kirken i en liberalkristen retning. Han trodde ikke vi ville ha hatt en ”stor, åpen og liberal folkekirke” hvis det ikke var for staten.

– Da ville ulike fraksjoner ha brutt ut og kirken kunne ikke ha spilt sin viktige rolle som samfunnslim og nasjonsbygger, mente han.

Thorkildsens avslutning var det imidlertid en del som bet seg merke i.

– Jeg satt på trikken ned hit og funderte på hva som skal til for at jeg skal støtte et skille mellom stat og kirke. Det må være den dagen vi får en kirkeminister fra Frp, framholdt Thorkildsen.

I debatten etterpå ble det kommentert at dette avslører hvor lite prinsipiell Thorkildsens støtte til statskirkeordningen er, og at dette faktisk betyr at Thorkildsen kan komme til å støtte et skille mellom stat og kirke allerede i 2009.

Nestleder i partigruppa Kristne arbeidere, Marianne Uri Øverland, leverte til slutt en støtteerklæring til statskirkeordningen hvor hun bagatelliserte de fleste av innvendingene mot ordningen. Hun kunne for eksempel ikke skjønne hvorfor dagens krav om at halvparten av Regjeringen må tilhøre statskirken, er problematisk.

– Vi har jo regler om at det må være minst 40 prosent kvinner i styrer. Da aksepterer vi jo at noen velges bort på grunn av kjønn. Hva er da problemet med å velge bort folk fra regjeringen fordi de ikke tilhører statskirken? spurte Uri Øverland.

En åpen og inkluderende folkestat!
I debatten var det først og fremst Dag Thorkildsens skremmebilder av hva som ville ha skjedd hvis vi ikke hadde hatt statskirke som ble angrepet.

Trond Bakkevig var en av de som tok til motsvar:

– Du må slutte med denne kontrafaktiske historieskrivingen. Du vet ingenting om hva som ville ha skjedd hvis vi ikke hadde hatt statskirke. Vi må sammenligne oss med andre land for å se hva som ”kunne ha skjedd”. Og her ser vi ingen av de skrekkvisjonene som du trekker opp, slo Bakkevig fast overfor Dag Thorkildsen.

Lena Larsen ble også opprørt over Thorkildsens skremmebilder. Hun uttrykte forferdelse over hvordan Thorkildsen og Uri Øverland bagatelliserte minoritetenes situasjon. Dag Nygård sluttet seg også til denne kritikken.

Tidligere sentralstyremedlem i HEF og medlem i Humanistiske sosialdemokrater, Geir Halbo, var også tilstede. Han leverte følgende statement til forsamlingen: – Jeg ønsker meg en åpen og inkluderende folkestat!

Halbo beskyldte statskirketilhengere for å blande egne indrekirkelige interesser sammen med en grunnleggende prinsipiell diskusjon om hvilken stat vi skal ha. Dette er forkludrende og useriøst, mente han.

Styreleder i Humanistiske sosialdemokrater, Vinjar Tufte, tok også ordet. Han pekte på Aps formålsparagraf, der det står at Arbeiderpartiet "ikke aksepterer diskriminering av noe slag". Dermed burde saken være avgjort for Aps del, mente Tufte.

I debatten var det som nevnt innledningsvis kun to stortingsrepresentanter som tok ordet. HEF-medlem Eirin Kristin Sund fra Rogaland leverte et sterkt forsvar for å skille stat og kirke.

Den andre, Freddy de Ruiter fra Aust-Agder, erklærte seg som statskirketilhenger. Han brukte imidlertid ikke innlegget sitt til å argumentere for dette, men protesterte på statskirkemotstandernes tendens til å karakterisere seg selv som ”de som tenker prinsipielt”, mens motparten beskrives som ”styrt av følelser”.

– Vi bruker følelser alle sammen, og alle følelser er like mye verdt, mente de Ruiter.

Les også: Overvekt av statskirketilhengere i Ap 
I den interne Ap-høringsrunden er det en liten overvekt av statskirketilhengere.