Hovedside > DEBATT > Sara Mauland: Skjev HAMU-framstilling på Fritanke.no

SISTE DEBATT:

10.2.2011
Harald Fagerhus
Vi trenger en religiøs lavalder!

10.2.2011
Martin Knutsen
Frie v.s gode valg?

14.1.2011
Morten Horn:
Myter om helse – og skepsis

15.12.2010
Rune Vik-Hansen
Hva er metafysikk?

15.12.2010
Ole P. Lien:
Tro uten følelser er troløshet

3.12.2010:
Ronnie Johanson:
Al-Kubaisi fortjener vår støtte

16.11.2010
Iver Dreiås:
HEF's Giordano Bruno

28.10.2010:
Sara Azmeh Rasmussen:
En sen beklagelse til HEF

26.10.2010
Bente Sandvig:
Svar til Hadia Tajik

26.10.2010
Didrik Søderlind:
Svar til Roger Christensen

18.10.2010
Roger Christensen:
Klisjeer om Sverigedemokraterna

plain box

Fritanke.no er en uavhengig nettavis for livssyn og livssynspolitikk, eid og finansiert av Human-Etisk Forbund.

Fritanke.no redigeres etter redaktørplakaten.

Redaksjonelt stoff i Fritanke.no står ikke nødvendigvis for Human-Etisk Forbunds regning.

plain box Kontakt
Telefon: 23156020
Fax: 23156021
plain box Besøksadresse
Humanismens Hus
St. Olavs gt. 27
Oslo
plain box Postadresse
Pb 6744, St. Olavs plass
0130 Oslo
plain box Ansvarlig redaktør
Kirsti Bergh
bergh {@} human.no
plain box Journalist
Even Gran
gran {@} human.no

Sara Mauland: Skjev HAMU-framstilling på Fritanke.no

Jeg er enig i at det å jobbe for å bekjempe hekseforfølgelse og overtro er viktig og svært relevant i forhold til av flere grunner, men HAMU har ikke  kapasitet til å utvide til flere land akkurat nå, skriver styremedlem i HAM, Sara Mauland.

Publisert: 20.2.2009

Fritanke.nos artikkel om HAMU gir etter min mening en noe skeiv framstilling av saken. HAMU avslo søknaden fra Young Humanistas Network i Nigeria fordi vi mener at vi ikke har kapasitet til å involvere oss i nye land for øyeblikket. Imidlertid vil jeg presisere at vi hverken har mottatt, eller tatt stilling til en konkret søknad til støtte for et prosjekt rettet mot hekseanklager slik det framstilles hos Fritanke.no.

Det YHS søkte om, var å etablere en samarbeidsavtale med HAMU med støtte til organisasjonsbygging og drift i tillegg til kampanjer. Søknaden var ikke formulert som en søknad om støtte til et enkeltprosjekt, og hekseanklager ble kun nevnt som et eksempel på kampanjer de jobbet med.

"Although we are involved in many areas within our scope, our target project for 2009 are:
 
1. Stop Demonising the Future, an anti witchkilling project
2. Corporeal Punishment Harms!, a national campaign planned to provide advocacy and support for a National Bill on Corporeal Punishment in Homes and Schools.

Our priority, however, is the Anti-Corporeal Punishment Campaign 2009...")
 
HAMU-styret har derfor ikke tatt stilling til om vi skal involvere oss i et konkret prosjekt som dreier seg om hekserianklager, det vi tok stilling til var om vi skulle involvere oss med en ny partner i et nytt land.

Dersom vi skal etablere samarbeid med nye partnere krever det mye av oss som sitter i HAMU-styret. Vi besøker våre partnere årlig, og da bruker vi ferien vår. Vi holder også tett kontakt med partner på e-post og telefon, og bruker tid og ressurser på kapasitetsbygging og kompetanseutvikling hos partner dersom vi mener dette er nødvendig for å styrke gjennomføringen av prosjektene.

De eller den som blir tildelt ansvar for et bestemt land i HAMU-styret må også bruke tid på å lese seg opp på historie, politikk og samfunnsforhold for å kunne følge opp partner og prosjekt på en god måte. Når vi bare er syv personer som alle jobber fulltid og har flere organisasjonsverv ved siden av HAMU, sier det seg selv at vi må begrense hvor mange land vi involverer oss i.  

Jeg er enig i at det å jobbe for å bekjempe hekseforfølgelse og overtro er viktig og svært relevant i forhold til av flere grunner, men HAMU har ikke  kapasitet til å utvide til flere land akkurat nå. Imidlertid syns jeg det er bra at medlemmene i HEF engasjerer seg i hva slags prosjekter HAMU støtter, og ser fram til videre innspill og debatt.

Det er klart at når vi bare kan støtte et begrenset antall prosjekter i et begrenset antall land, så må vi vurdere nøye hva slags prosjekter vi støtter og hvor godt de passer inn i HAMUS profil, og da vil reaksjonene som er kommet fram i Fritanke.no denne uken være nyttige å ha med seg når vi vurderer hvilke eksisterende prosjekter vi skal forsette å støtte. 

Jeg syns imidlertid det blir for snevert når enkelte medlemmer gir uttrykk for at vi ikke skal involvere oss i prosjekter som "bare" har et menneskerettsperspektiv uten at det er koblet til konkret religiøs undertrykkelse. Menneskerettighetene er en viktig del av HEFs verdigrunnlag og et viktig moment i konfirmantundervisningen. Da blir det merkelig at HAMU - Humanistisk Aksjon for Menneskerettigheter i Utviklingsland - blir kritisert for gi støtte til prosjekter som framhever feil type menneskerettighetsbrudd. 

Sara Mauland, styremedlem i HAMU